Publicaties & pers

De IJssel-Vechtdelta heeft al jarenlang een samenwerking met de Provinciale Staten van Overijssel, de waterschappen en de lokale overheden. Het doel is om de gevolgen van klimaatverandering intelligent aan te pakken en de steden in de regio toekomstbestendig te maken. Steden trekken steeds meer mensen en bedrijven aan en worden economische hotspots die gevoelig zijn voor extreme stortbuien, langdurige hitte en droogte. Bedrijven kunnen stilvallen als er op hun terrein een overstroming plaatsvindt, zoals bij het VUMC, met grote economische schade tot gevolg.

Er worden allerlei initiatieven ondernomen om dat te voorkomen, maar vooral om de stad mooier, groener en slimmer te maken. Op deze manier ontwikkelen en delen we kennis met het doel bij te dragen aan oplossingen die van belang zijn voor onze delta en ook voor andere deltasteden.  Tegelijkertijd proberen we klimaatverandering ook economisch interessant te maken.

Publicaties

De slimste delta

Op 4 juli stond er een artikel over onze delta in de Financial Journal on Smart Cities. Smart Zwolle geeft de hoogste prioriteit aan klimaatadaptatie.

CATCH Interreg

Een aantal partners van de Climate Campus zijn betrokken bij het Europese Interreg Noordzeeregio project CATCH.