Onze derde Climate Campus Connects van dit jaar zet de schijnwerpers op de kennisbehoeftes in de regio. Aan de slag met onze Kennisagenda klimaatadaptatie! Heb jij je al ingeschreven? Wees er snel bij, want er zijn beperkte plaatsen. Je kan je aanmelden tot uiterlijk 5 december. 

Kennisagenda Algemeenbeeld
Welke nieuwe kennis vraagt nu om ontwikkeling? Hiervoor hebben we een zestal thema’s geformuleerd, waar we in september 2022 mee aan de slag zijn gegaan. Dat leverde ruim 70 nieuwe onderzoeks- en kennisvragen op.

Welke van die kennisvragen kunnen we verder concretiseren en beantwoorden? Daar hebben we jouw expertise voor nodig. Laat weten met welk thema je het meest affiniteit voelt, kom meepraten en bepaal welke vraagstukken je mee verder wil, bespreek met elkaar hoe je dat concreet doet en wie je daarvoor nodig hebt. Welkom op dinsdag 12 december!

Wanneer?        dinsdag 12 december 
Hoe laat?         van 14:30 tot 18:00 uur 
Waar?               In Perron038, Hanzelaan 95B in Zwolle 
Aanmelden?    Meld je aan via deze link  

Het programma
14.00-14.30 inloop met koffie/thee en wat lekkers
14.30-15.00 Enkele allianties pitchen hoe ver ze zijn gekomen met hun kennisvraag door samen te werken aan een vraagstuk. Zo inspireren zij jou met hun project.
En Winny Pijl (gemeente Zwolle) vertelt over een subsidieregeling, waar je meer over wil horen. Want met deze subsidie kan jij een start maken om nieuwe kennisvragen te beantwoorden.
15.00-15.30 Chantal Oudkerk Pool, projectleider Nationale Adaptatiestrategie (NAS)
15.30-17.15 Werksessie
We splitsen ons in groepjes op en gaan aan de slag met de vraagstukken uit de Kennisagenda.
17.15-17.30 Gezamenlijke afsluiting
17.30-18.00 Hapje en drankje na afloop  
Introductie van Chantal Oudkerk Pool
Sinds 1 februari is Chantal Oudkerk Pool de trekker van de Nationale adaptatiestrategie (NAS). Ze heeft een lange historie in stedelijke klimaatadaptatie, in binnen- en buitenland. Nu zet ze haar tanden in de complexiteit van klimaatadaptatie op nationaal niveau. “Mijn droom is dat we nóg concretere doelen gaan stellen – én kunnen volgen of we ons snel genoeg aanpassen.” En concreter wordt het: de Nationale adaptatiestrategie is nog maar net vernieuwd. Dus wil je het laatste nieuws uit eerste hand horen, meld je dan aan.

Op 12 december schetst Chantal de gedachtegang van deze vernieuwde NAS. Daarmee maakt zij de kaders concreet, waarbinnen we in de workshop met onze kennisagenda aan de slag gaan.

Wil je je aanmelden? Doe dat dan uiterlijk 5 december via deze link