Klimaatactief

Het Team KlimaatActief! richt zich op inwoners in de gemeenten die bij Climate Campus zijn aangesloten. Doel? De vergroeningsbeweging versnellen door praktische, 'groene zetjes' en te verbinden met de professionele partners in het netwerk. Veel inwoners hebben immers een eigen woning en daar zijn zij aan zet.

Adriaan Mosterman

"Het mooie is dat stadsdelen stap voor stap een betere sponswerking krijgen. Daardoor zijn ze minder kwetsbaar voor extreme hoosbuien. En koelen ze beter af in hete zomers. Bovendien is een groene omgeving aantrekkelijk, vaak met een stijging in vastgoedwaarde tot gevolg." 

Initiatiefnemers helpen vergroenen

In de gemeente Zwolle is het Team KlimaatActief! sinds begin 2019 actief. Ze helpt inwoners, ondernemers en scholen om hun woningen, bedrijfspanden en scholen klimaatbestendig te maken, inclusief de buurt eromheen. Het gaat dan om initiatiefnemers in de stad, die als straat of organisatie (bijvoorbeeld scholen) iets willen doen met vergroenen.

Weetje: In 2020 gaat een soortgelijk team in de gemeente Kampen van start onder de werktitel 'Waterambassadeurs', naar voorbeeld van de 'Regenwaterambassadeurs' uit Deventer. 

Doe-het-zelf pakketten

Ook werkt het Team KlimaatActief! samen met netwerkpartners. Zo worden er Doe-Het-Zelf pakketten ontwikkeld. Daardoor kunnen inwoners, bedrijven en scholen gemakkelijk zelf een groendak aanleggen op daken van schuurtjes, woningen, bedrijfspanden en scholen. Ook kunnen zij wateroverlast en uitdrogen van de grond rondom de woning tegengaan, met het Weg-met-Wateroverlast-en-Droogte DHZ-pakket voor een regen- en droogtebestendige tuin.
Hier zien we hoe het werkt: met infiltratiekratten zorgen voor een prettig werkende waterhuishouding rondom woning en in de tuin.

Van buiten naar binnen en terug

Het Team KlimaatActief! in Zwolle bestaat uit actieve inwoner Adriaan Mosterman, Ryan Hoekman en Annemiek Wiegman, Zwolse ambtenaar. Adriaan benut zijn netwerk in de stad om inwoners die iets willen doen aan vergroening praktisch verder te helpen samen met Annemiek. Zij legt de verbinding met afdelingen binnen de gemeente en met het waterschap, de andere gemeenten, de provincie en andere instanties. Ryan Hoekman richt zich binnen het team op het onderwijs.

Inwoners blijven eigenaar

In gesprek met initiatiefnemers, helpt het Team KlimaatActief! met het concreet maken van het idee, het leggen van contacten en helpen bij de eerste stappen. Het Team KlimaatActief! neemt het idee dus niet over van de initiatiefnemers, het eigenaarschap blijft bij hen.

Met z'n allen

Basisschool de Zevensprong in Stadshagen had het idee om hun school te vergroenen. Het Team KlimaatActief! is met hen in gesprek gegaan en heeft geholpen met de ontwerpschetsen en advies. Als vervolgstap werd een stukje van de schets uitgevoerd. Ouders, leerlingen, leerkrachten deden allemaal mee. Op twee dagen, in maart en april 2019 werden de mouwen opgestroopt en werd de schets werkelijkheid. Je kunt het zien op dit filmpje.

Hoe kom ik in contact?

Ook een idee voor uw buurt, straat, school of bedrijfspand? Neem contact op met Annemiek Wiegman.

Volg het Team KlimaatActief! op de sociale media van Climate Campus: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube en Twitter

----