Climate Campus Connects ism Club Cele op 24 sept

Een geslaagd meet up debat bij Club Cele op 24 september jl. naar aanleiding van de VPRO Tegenlichtuitzending Waterlanders over de zeespiegelstijging. 
Te gast waren Martijn Kieft, regisseur van de VPRO Tegenlicht aflevering Waterlanders, Hermen Borst, directeur van het stafbureau van de deltacommissaris, Hans Wijnen, bestuurslid WDODelta, Han de Wit, bestuurslid Climate Campus, Ed Anker, wethouder gemeente Zwolle en Adriaan Mosterman, Team KLimaat Actief!

Climate Campus verzorgde het voorprogramma waar Annemiek Wiegman ons bijpraatte over de Klimaat Escaperoom en Stan Vergeer de interesse wekte voor het opzetten van de Waterambasadeurs in de regio IJssel-Vechtdelta naar voorbeeld van de gemeente Deventer. 
Ook kregen de aanwezigen een terugkoppeling van de voortgang van de eerste resultaten van de Markt van Vraag die plaatsvond tijdens onze zomerborrel op 20 juni. Een van de ontwikkelingen die hieruit is voortgekomen zijn de Doe-het-zelf-pakketten