Climate Campus in beeld bij minister Cora van Nieuwenhuizen voor klimaatadaptatie

Godelieve Wijffels reisde begin deze week samen met Renate Postma en Marcel Broekhaar van Climate Campus partner gemeente Zwolle af naar het Poolse Wroclaw. Zij zijn als vooruitgeschoven post van de Climate Campus op een handelsmissie geweest onder leiding van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (van 9 tot 11 oktober). Zo'n 60 bedrijven, organisaties en overheden uit Nederland reisden mee.


Minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) naast de Zwolse delegatie (Godelieve Wijffels, Renate Postma en Marcel Broekhaar) tijdens de Poolse handelsmissie (9-11 oktober)

Godelieve, Renate en Marcel hebben tijdens de handelsmissie (11-10-2018) in een gesprek met de minister onder de aandacht gebracht hoeveel er gebeurt in de regio Zwolle en West-Overijssel op het gebied van klimaatadaptatie en water, gekoppeld aan Smart City (datagedreven werken). Ook bespraken zij de ambities van Climate Campus / IJssel-Vechtdelta om het huidige koploperschap voor klimaatadaptatie uit te bouwen tot een internationale demodelta en het genereren van nieuwe (internationale) business.

Het nieuws van de handelsmissie en de deelname van Zwolle namens Climate Campus haalde zelfs het Financieel Dagblad.

Het is nadrukkelijk de bedoeling is om geïnteresseerde Climate Campus partners te koppelen aan de samenwerking met Polen. 

De Poolse handelsmissie (9-11 oktober) met Minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) stond in het teken van matchmaking rond watervraagstukken, klimaatadaptatie en transport en mobiliteit.

Minister komt op werkbezoek naar Zwolle

Godelieve en collega's bepleitten bij de minister hoe belangrijk het is om een stevige internationale positie te verwerven waarbij internationale partijen samen met partijen uit onze regio innoveren en van daaruit een internationale markt genereren. De minister kan in dat licht wellicht deuren openen bij relevante instanties en andere ministeries. Tot slot nodigden zij de minister uit voor een (gezamenlijk) werkbezoek om kennis te maken met onze demodelta en bovenstaande nader te bespreken. Goed nieuws is dat de minister intussen heeft toegezegd graag op bezoek te komen.

Het Climate Campus netwerk richt zich op samenwerken, implementeren en innoveren voor klimaatbestendige delta's. In deze handelsmissie is klimaatadaptatie een belangrijk thema. Godelieve Wijffels, Renate Postma en Marcel Broekhaar brengen tijdens de handelsmissie de Climate Campus naar voren en een aantal van de vele projecten die al via het IJssel-Vechtdelta programma en de Climate Campus samenwerking tot stand zijn gekomen (zie bijlagen). Ook verkennen zij de kansen voor samenwerking met Poolse overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en bedrijven op het gebied van klimaatadaptatie.

Waarom Polen en klimaatadaptatie?

Polen is een Delta light-land, onder het landelijke programma Partners voor Water. Hiermee wordt intensief samengewerkt op de werkterreinen deltatechnologie, rivierbeheer en resilient cities. In Gdansk loopt op dit moment een aantal veelbelovende tenders op het gebied van infrastructuur en natte bouw. Wroclaw heeft zich ontwikkeld tot een cruciaal logistiek knooppunt voor spoor, wegvervoer en smart logistics.

Thema's op het gebied van Water die aan de orde komen zijn:

  • klimaatadaptatie
  • resilient cities
  • waterveiligheid
  • watertechnologie
  • waterzuivering
  • binnenvaart
  • waterbouw
  • havenontwikkeling
  • offshore
  • scheepsbouw

Klik hier voor meer informatie.

Tijdens de matchmaking sessies is gebruik gemaakt van enkele flyers met parelprojecten uit de regio Zwolle. Deze flyers kunt u hieronder downloaden.