Climate Campus participeert in Oldenburg

De Climate Campus kijkt over de grenzen heen. We participeren in een consortium van Nederlandse, Duitse en Poolse partners dat onderzoek, onderwijs en praktijk voor klimaatadaptatie combineert.

Van 4 tot en met 6 september waren Maartje Lof (senior expert land consolidation) van Kadaster en Liesbeth Rijsdijk (senior onderzoeker Sociale Innovatie van Windesheim) in Oldenburg in Duitsland in het kader van een internationaal onderzoeksproject: “Increasing the resilience of urban areas and their surroundings to impacts of climate change by integrative management of water resources and water related risks (IRUCOW)”. 

In dit onderzoek staan drie casussen centraal: Mastenbroekerpolder in Zwolle, Wesermarsch polder in Duitsland en Kujawsko-Pomorskie regio in Polen, waarbij een vergelijkend onderzoek uitgevoerd wordt naar technologische en sociale innovatie bij klimaatadaptatie. Momenteel is het vooronderzoek bezig, gefinancierd door het Duitse Ministerie van Onderwijs & Onderzoek, om gezamenlijk te komen tot een onderzoeksprojectvoorstel waarvoor Europese subsidie gezocht kan worden. Het doel van deze eerste bijeenkomst was om met Poolse en Duitse partners een verkenning te doen naar de drie casussen die centraal staan in het onderzoek, te kijken naar mogelijke consortiumpartners en subsidiemogelijkheden. De volgende bijeenkomst vindt in december plaats in Polen en in april 2020 komen de partners naar Zwolle.