De Zwolse Adaptatiestrategie in Water Solutions

In juli 2019 presenteerde de gemeente Zwolle de Zwolse Adaptatie Strategie, een roadmap naar een leefbaar en aantrekkelijk blauwgroene stad. Over het ontwikkelingsproces en de uitkomsten verscheen onlangs in het laatste kwartaalnummer van Water Solutions, een artikel geschreven door Nanco Dolman, leading professional in Water Resilience bij Royal HaskoningDHV, in samenwerking met waterschap Drents Overijsselse Delta en gemeente Zwolle.

Samen met de twee regionale partners (waterschap van Drents Overijsselse Delta "WDODelta" en de provincie Overijssel) en tal van stakeholders, heeft de gemeente Zwolle de mogelijkheden voor de toekomst onderzocht om de regio en de stedelijke watersystemen robuuster te maken, in lijn met het primaire watersysteem. Mogelijke oplossingen worden gevonden in een combinatie van: (a) dijkversterking, in samenhang met de 'nieuwe normen voor regionale afweer ”, (b) toename van de lozing capaciteit, b.v. pompstations en stuwen, (c) tijdelijk opslaan water in overloopgebieden, en (d) waterrobuust en klimaat veerkrachtig stadsontwerp. Lees het complete artikel dat u hier kunt downloaden.

09_WS_Report_Zwolle.pdf