Debat over wetenschap met een missie

Het Rathenau Instituut organiseert een serie debatten over de balans van de wetenschap op 9 september, 30 september en 28 oktober.

Van deze serie zijn met name de eerste twee debatten van belang voor ons netwerk.
De debatten zijn gratis bij te wonen.

Het debat op 9 september gaat over wetenschap met een missie. Tijdens dit debat wordt de waterveiligheid behandeld.
Medwerkers van Deltares, TUDelft, de Deltacommissaris, Witteveen en Bos en anderen vertellen hun verhaal.
Tijd en locatie: 19.00 - 21.00 uur / Prodentfabriek, Oude Fabrieksstraat 20 in Amersfoort
Meer info en inschrijven check deze link.  

Het debat op 30 september gaat over de impact van wetenschap en staat de kringlooplandbouw centraal.
Dat debat wordt ingeleid door Martin Scholten, de goeroe van de kringlooplandbouw. Boeren en wetenschappers gaan met elkaar in gesprek.
Tijd en locatie: 19.00 - 21.00 uur / World Food Centre, Kazernelaan 2-D42 in Ede
Meer info en inschrijven check deze link.