Digitale tweeling leefomgeving: gemeente Zwolle en Kadaster gaan prototypen testen

Digital Twin (DT) is een dynamische en/of statische weergave van de wereld waarin je toekomstscenario’s kunt testen.

De gemeente Zwolle en het Kadaster hebben de handen ineen geslagen om een zo volledig mogelijke Digital Twin van de boven- en ondergrond van de wijk Stadshagen in Zwolle te maken.
Hiermee zijn zij deze zomer gestart. Ze betrekken zoveel mogelijk stakeholders, andere databeheerders en burgers om de omgeving te kunnen verrijken en testen.

Welke maatschappelijke vraagstukken kunnen zij met behulp van Digital Twin als instrumentarium oplossen?
Denk bijvoorbeeld aan hittestress, wateroverlast en energietransitie. Dergelijke vragen willen zij met dit experiment behandelen.
Met de Senshagen-sensoren én nog nieuw te plaatsen statische en mobiele (fiets)sensoren willen ze mensen informeren over welke route het koelst of het schoonst is.