Life Climate Change Adaptation project Westfalen - Nederland

Het project gaat beginnen en Kampen en Zwartewaterland zijn erbij!

Op 11 oktober jl. heeft het startgesprek voor dit project plaatsgevonden met de universiteiten van Dortmund en Enschede, Renate Postma van de Climate Campus en de gemeenten Kampen en Zwartewaterland.

Waarom gemeente Kampen en Zwartewaterland meedoen?
In 2018 hebben de universiteiten van Dortmund en Enschede via de Climate Campus de gemeenten Kampen en Zwartewaterland gevraagd om deel te nemen aan dit Europese onderzoeksproject. Het project richt zich speciaal op kleinere steden in de landelijke gebieden die niet altijd de middelen en kennis hebben om klimaatadaptatie op een effectieve manier op te pakken. Om deze gebieden te ondersteunen bij een regionale aanpak heeft de universiteit van Dortmund een “network-based roadmapping” methode ontwikkeld. Na een eerste kwetsbaarheidsanalyse (onze klimaatstresstest) van een regio helpen de onderzoekers van beide universiteiten de regionale spelers met het bedenken van maatregelen en oplossingen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Doelen van het project zijn onder andere: impuls voor klimaatadaptatie op regionaal niveau, samenwerking bij te nemen maatregelen, ontwikkelen van een markt voor consultants voor regionale klimaatadaptatieprocessen, procesondersteuning stakeholders en bijdragen aan de ontwikkeling van een Duits-Nederlandse “Community of practice”.

In totaal zullen er 8 of 9 regio’s aan het project deelnemen waarvan 1 in Nederland (een 2e land is een Life subsidievereiste). Na een verkennend gesprek is door Kampen en Zwartewaterland in 2018 besloten mee te doen aan de Life subsidieaanvraag, ook al stonden zij nog aan het begin van hun klimaatstresstesten. De aanvraag liet namelijk voldoende ruimte om op het moment van uitvoering de kennis en procesvragen nader in te vullen. Bovendien stond er tegenover een bescheiden bijdrage van onze kant een ruime toezegging aan onderzoeksuren en procesbegeleiding van universiteiten.
edio 2019 is de Life subsidie toegekend en kunnen we samen bepalen welke vragen wij hier graag beantwoord zien en op welke punten wij kennis en ervaring te bieden hebben aan de Duitse regio’s.
In januari 2020 weten we meer over de uitkomsten van onze lokale en regionale stresstesten en onze insteek voor de risicodialoog en praten wij verder met het onderzoeksteam.