Hoog bezoek aan de IJssel-Vechtdelta en Climate Campus

Minister Cora van Nieuwenhuizen bezocht op 9 september de regio IJssel-Vechtdelta en zag de Zwolse Adaptatiestrategie in de praktijk gebracht door inwoners en hun initiatieven.

Ze nam daar een boek in ontvangst over de gerealiseerde ruimtelijke adaptatieprojecten, uit handen van gedeputeerde Bert Boerman van Overijssel en in het bijzijn van waterschapsbestuurder Drents Overijsselse Delta, David van Raalten, waterschapsdirecteur en wethouder Ed Anker van gemeente Zwolle. De minister trok de stad in per boot en per fietstaxi, onder andere langs het project Weezenlanden Noord waar ze sprak met een bewoner die vertelde hoe de kelder tevens een waterkering is. Daarna ging het gezelschap naar BrainZ waar de minister een gesprek had met diverse actieve inwoners en met Climate Campus voorzitter Liesbeth Rijsdijk, tevens directeur Honours College van Windesheim.

Waarover spraken zij?
De leefstraat in de Coetsstraat werd gepresenteerd door een trotse inwoner. Ook kwam Adriaan Mosterman van Team KlimaatActief! aan bod met initiatieven, onder andere van het project 50TintenGroen. Maarten Epema toonde de waterwall die hij afgelopen zomer eigenhandig bouwde in de Eendrachtstraat. Vanuit Climate Campus bood Liesbeth Rijsdijk als voorzitter van het Climate Campus netwerk aan de minister aan om eens door te praten over wat dit actieve netwerk van overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke organisaties voor het rijk kan betekenen. De regio is immers koploper als het gaat om het groeiend aantal lopende en gerealiseerde klimaatadaptatieprojecten en -initiatieven. Een trotse wethouder Ed Anker toonde tot slot ook de Zwolse Adaptatiestrategie die in september met glans door de gemeenteraad werd vastgesteld,

#Adaptourworld
De minister riep op haar beurt Zwolle en de regio op om de projecten en initiatieven in de sociale media te laten zien met de hashtag #Adaptourworld.
Dit in het kader van het Global Center on Climate Adaptation GCA uit Rotterdam dat een flagship rapport presenteerde met de noodkreet: laten we onze wereld aanpassen aan de nieuwe weersextremen, zoals de orkaan in de Bahama's.

Ook voor Nederland blijft het van het grootste belang dat we ons goed blijven voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De grote uitdaging is om bij alle ruimtelijke plannen volop rekening te houden met de wateropgave en het veranderende klimaat. Dat schrijft ook deltacommissaris Peter Glas in het Deltaprogramma 2020. Peter Glas: ‘Klimaatadaptief en waterrobuust bouwen en ontwikkelen zou het ‘nieuwe normaal’ moeten zijn.’ In de periode 2020-2033 is daarvoor in het Deltafonds circa €17,9 miljard beschikbaar, waarmee het jaarlijkse budget gemiddeld op een kleine €1,3 miljard uitkomt.