Innovation sprint waterschap Drents Overijsselse Delta

Van 18 tot en met 22 november heeft er bij waterschap Drents Overijsselse Delta vanuit W-Young een ‘Innovation sprint’ plaatsgevonden. Tijdens deze innovation sprint hebben vijf jonge waterschappers binnen vijf dagen en vijf stappen gewerkt aan de bouw van een prototype op basis van de volgende challenge statement: ‘bepaal een instrument dat binnen WDODelta ervoor zorgt dat basisinformatie rondom onze projecten eenvoudig en efficiënt inzichtelijk gemaakt wordt’. Het doel hiervan is om een bijdrage te leveren aan een open, toegankelijke en overzichtelijke manier van informatie delen en verspreiden binnen WDODelta, kortom: wie is waar, wanneer en waarmee aan het werk (gegaan)?

Het vijfdaagse proces werd begeleid door het externe bureau Makerstreet (Digital transformation agency) uit Amsterdam. De eerste dag werd er gekeken naar wat nou eigenlijk het probleem is, wie de klant-/doelgroep is en wat haalbaar is om in een week te realiseren. Aan de hand van diverse (vernieuwende) werkvormen zijn hierop ideeën en mogelijke oplossingsrichtingen bedacht en tot één geheel samengebracht, daarop volgde een uitwerking van een functioneel en realistisch prototype waarbij data voor iedereen binnen de organisatie toegankelijker wordt gemaakt.  

Het was een geslaagde, interessante en uitdagende week waarin je door middel van een hele andere manier van werken binnen vijf dagen een realistisch prototype/methode kan ontwikkelen om tot een mogelijke (visuele) kickstart/oplossing van een bepaald probleem binnen je organisatie te komen.