Maak kennis met onze nieuwe partner DIJK53

DIJK53 – WATERPIONIERS

Wij brengen nieuwe kennis en beleid in de praktijk

De waterwereld verandert volop. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en klimaatverandering stelt ons voor ongekende uitdagingen. DIJK53 is gespecialiseerd in het vormgeven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterveiligheid. Pionieren is wat wij graag doen en waar wij goed in zijn. Met passie voor de inhoud én het proces maken we plannen concreet en uitvoerbaar.
 

Als het eerste Zwolse adviesbureau gespecialiseerd in waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen zijn wij erg gemotiveerd om concrete stappen te zetten in het waterrobuust en klimaatbestendig inrichten van de regio Zwolle. Climate Campus is voor ons een waardevol platform om samen met partners ideeën en kennis uit te wisselen en innovatieve concepten te ontwikkelen. 
 

DIJK53 is een kleinschalig adviesbureau met daaromheen een flexibele schil van professionals. Wat ons bindt: het motto ‘denken en doen’, het ontdekken van nieuwe wegen, ontzettend veel ideeën, een fascinatie voor waterveiligheid, een inhoudelijke drive en vooral de ambitie om mooie ideeën en goede plannen daadwerkelijk een stap verder te brengen. We streven een duurzame winst na om te kunnen investeren in kennisontwikkeling, innovatie, experimenten en het opleiden van young professionals.