Nieuwsupdate onderzoek Succes- en faalfactoren bij klimaatprojecten

Sommige projecten om klimaateffecten tegen te gaan zijn succesvol, andere niet. Vaak is het onduidelijk wat daar de redenen voor zijn. Om daarover uitspraken te doen, is onderzoek noodzakelijk. Zulk onderzoek kan nieuw licht werpen op hoe we in onze regio toekomstige projecten willen aanpakken.
Dit is bij uitstek een vraag die met de expertise en verzamelde ervaring van het Climate Campusnetwerk beantwoord kan worden.

Nanco Dolman (Royal HaskoningDHV), Liesbeth Rijsdijk (Hogeschool Windesheim) en Derjan Welleweerd (Arcadis) hebben het initiatief genomen om dit onderzoek met het Climate Campusnetwerk te realiseren. Ook worden er studenten ingezet om het onderzoek te helpen uitvoeren. Het doel is de opgedane ervaringen in projecten van Climate Campus partners te bundelen, de succes- en faalfactoren in beeld te brengen en te bekijken wat daarvan geleerd kan worden.

Een aantal partijen hebben na de eerste oproep te kennen gegeven, graag te willen participeren in dit onderzoek. Hoe meer partijen aansluiten, hoe krachtiger de resultaten van het onderzoek. Meld je aan en doe mee!
Meer informatie en de manier waarop je je kunt aanmelden, lees je in de bijlage via deze link.