Intentieverklaring Climate Campus

Meer dan 40 partijen hebben de intentieovereenkomst van Climate Campus getekend.

Meer dan 40 partijen hebben de intentieovereenkomst van Climate Campus getekend. Ze willen samenwerken om een Climate Campus in Zwolle te ontwikkelen. Daarvoor wordt een gezamenlijk actieplan voorbereid voor maart 2018. De Climate Campus wil de bestaande innovatie- en uitvoeringskracht op het gebied van klimaatadaptatie (waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hittestress) in de IJssel-Vecht-delta versterken en de economische waarde ervan benutten.