Persbericht: Klusiness Café Waterbewust Stadshagen

Stadshagen maakt werk van klimaatverandering met een Klusiness Café in Grand-Café Milligers maandag 29 januari van 19:30-22:00 uur.

Dit initiatief van de Climate Campus biedt inwoners uit Stadshagen de kans om iets voor de eigen buurt te betekenen. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die wonen in Stadshagen en werkzaam zijn bij overheid, onderwijs, maatschappelijke instelling of in het bedrijfsleven. Zij beschikken over vaardigheden en kennis die ook in hun eigen leefomgeving verschil kunnen maken. Voorwaarde is dat zij het motiverend vinden om het klimaat met andere mensen in Stadshagen actief op te pakken. Tijdens het ‘Klusiness Café Waterbewust Stadshagen’ kunnen ze ideeën uitwisselen en oplossingen bedenken om de wijk verder te helpen naar een waterveilige en waterrijke toekomst.