Welkom in de Demo Delta van regio Zwolle

Welkom in de Demo Delta van regio Zwolle

Regio Zwolle is de ideale demonstratiedelta voor klimaatadaptatie. 

Wij laten zien hoe de klimaatverandering kansen biedt voor integrale oplossingen die meerwaarde creëren voor wonen, mobiliteit, leefbaarheid, natuur, milieu én economie.Leven met water en samenwerken zitten van oudsher in onze genen. We hebben samen gestreden om droge voeten te houden en het land bewerkbaar te maken. Tegelijkertijd heeft het water ons welvaart gebracht. Saamhorigheid, samenwerking, pragmatisme en de drie-eenheid Provincie, Waterschap en Gemeenten kenmerken het DNA van de IJssel-Vechtdelta en de groeiregio Zwolle.

Dat maakt ons tot de ideale demonstratiedelta voor klimaatadaptatie; wij laten zien hoe de klimaatverandering kansen biedt voor integrale oplossingen die meerwaarde creëren voor wonen, mobiliteit, leefbaarheid, natuur, milieu én economie.

Het boekje: WDDrZ ‘Welkom in de Demo Delta van regio Zwolle’ is tot stand gekomen dankzij partners in de regio Zwolle, w.o. Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, de gemeenten, IJssel-Vechtdelta, Climate Campus en vele anderen.

Wilt u het boekje ontvangen, stuur dan een mail naar climatecampus@gmail.com.