Oproep: Samen droogte en wateroverlast tegengaan in Kampen

Zoals aangekondigd tijdens de Climate Campus meet-up op 24 september in club Cele, willen we bij deze een oproep doen aan iedereen met kennis van afkoppelen, tuinontwerp, hemelwaterberging en alles wat daar mee te maken heeft. We zijn op zoek naar experts die woonachtig zijn in en om Kampen en die buren, kennissen of stadsgenoten advies willen en kunnen geven over hoe regenwater in de eigen tuin opgevangen kan worden.

In Deventer heeft het project Regenwaterambassadeurs al gelopen. Het idee was om lokale deskundigen (aannemers, hoveniers, et cetera) in te zetten om zo andere bewoners te helpen met afkoppelen. Dit door antwoord te geven op vragen zoals hoeveel water kan ik in de bodem infiltreren, hoeveel water komt er van mijn dak, hoe sluit ik mijn regenpijp af, dat soort zaken. Door mee te denken over technische oplossingen en zo mensen te ontzorgen zijn in Deventer tientallen woningen afgekoppeld.

Iets vergelijkbaars willen we nu hier in de regio opzetten, te beginnen in Kampen. We zijn daarom op zoek naar mensen uit (de omgeving van) Kampen die vanuit hun vakgebied advies kunnen geven aan mensen die wel regenwater op willen vangen in de tuin maar niet weten hoe. Belangrijkste vragen zijn meestal hoeveel water er in de tuin opgevangen kan worden, welke systemen hiervoor mogelijk zijn en welke planten goed zijn voor een natte of juist heel droge tuin. Ook ervaringsdeskundigen, die niet per se vanuit hun vakgebied hier iets mee te maken hebben maar bijvoorbeeld in de eigen tuin al iets gedaan hebben, zijn van harte welkom.

Het is de bedoeling om eerst een centrale bijeenkomst over water- en droogtebestendige tuinen te organiseren om interesse te wekken bij bewoners. Mensen die iets met de tuin willen doen maar niet weten hoe, kunnen zich dan inschrijven als geïnteresseerde. Afhankelijk van hoeveel geïnteresseerden er zijn, kan gericht advies per inwoner gegeven worden of kunnen er vervolgsessies op buurtniveau komen. De mensen die geholpen zijn, kunnen de opgedane kennis weer gebruiken om buren en kennissen te helpen. Zo gaan we samen droogte en wateroverlast tegen!

Als we een paar experts hebben kunnen we begin 2020 (voor het ‘tuinier-seizoen’ begint) een bijeenkomst houden.
Dus kom jij uit (de omgeving van) Kampen, heb jij ervaring met hemelwater opvangen, infiltreren of hergebruiken en vind je het leuk je kennis te delen met anderen neem dan contact op met: 

Stan Vergeer, klimaatregisseur gemeente Kampen, per mail: s.vergeer@kampen.nl of per telefoon: 06 25525805