Partners van de Climate Campus

De partners van de Climate Campus variëren van overheid en onderwijs- en kennisinstellingen tot bedrijven en maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties. Onder hen het KNMI en het CBS Urban Data Centre Zwolle, de TU Delft ETD, het Kadaster en een aantal adviesbureaus. De thuisbasis is de Spoorzone, waar de ontwikkeling in volle gang is.

De Climate Campus heeft ook een economische drijfveer omdat de partijen kansen zien om nieuwe bedrijven en banen te ontwikkelen door innovatie- en implementatiekracht in te zetten. De Climate Campus wordt gezien als een workshop om te innoveren waarbij ernaar wordt gestreefd om hoogwaardig onderzoek te stimuleren, kennis te delen en business te ontwikkelen. Dit is zeer aantrekkelijk voor investeerders, (jong) talent en start-ups. De Climate Campus zou hiermee een ​​nationale en internationale partner kunnen zijn voor de klimaatbestendige ontwikkeling van delta's.

Climate Campus Toolkit

Bent u partner van Climate Campus? Help mee om ons netwerk uit te dragen en maak gebruik van deze Toolkit.