Update SensHagen april 2019

We hebben veel tijd en moeite gestoken om een geschikte plek te vinden waar we het eerste weerstation konden ophangen. En dat is gelukt! Aan een lantaarnpaal ter hoogte van de Gortestraat 61 hangt het weerstation van het KNMI. De data die het station oplevert, vind je terug op het WOW-platform, te vinden via www.senshagen.nl. Binnen een straal van 50 meter van de lantaarnpaal is in een woning van één van de deelnemers aan het project SensHagen een zogeheten meteobridge geplaatst. Deze zorgt voor een internetverbinding.

              
De komende maanden gaan we verder met het uitrollen van 25 weerstations. Voor de zomer moeten we klaar zijn.

Lesprogramma
Inmiddels zijn we op basisschool Het Festival gestart met het lesprogramma Klimaatadaptatie in een slimme stad. Dit lesprogramma hebben we samen met Esri Nederland. Het Kadaster, Climate Capus, Stemsy, Hogeschool ArtEZ, TU Delft, RIVM en de Universiteit van Utrecht samengesteld. Het doel is om kinderen  te laten zien wat zij zelf aan klimaatverandering kunnen doen en hoe slimme technologie hen daarbij kan helpen.

Op basis van de beschikbare uren kunnen scholen voor modules kiezen. Het programma is geschikt voor groep 7 en 8 en voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Vindt jouw kind het leuk om met dit onderwerp bezig te zijn? Laat hem of haar dit dan doorgeven aan de juf of meester. Zij kunnen dan voor meer informatie contact opnemen met Ryan Hoekman via senshagen@zwolle.nl

        

Natte voeten sensor
Een aantal wijkbewoners heeft zich opgeworpen als bouwteam om een natte voeten sensor te ontwikkelen. Deze sensor plaats je in de grond en meet de intensiteit van wateroverlast. Via de Hub kun je de data bekijken. Lijkt het jou leuk om zelf zo’n sensor te bouwen, vraag dan de bouwdoos aan via senshagen@zwolle.nl. Je wordt dan in het najaar uitgenodigd voor de eerste demosessie.

                         

Windesheim
Aan 110 studenten Technische Bedrijfskunde van Hogeschool Windesheim is de vraag gesteld om een sensor te ontwikkelen die het huidige netwerk ondersteunt of nieuwe waardevolle data oplevert. Dit leidde tot prototypes in de vorm van een vogelhuisje. We onderzoeken nu of deze prototypes tot sensoren kunnen leiden. Het leuke aan dit prototype is dat je ook kunt zien wanneer een vogel in het huisje gaat broeden. Het streven is om in het najaar ook dit slimme vogelhuisje als lesmodule aan te bieden.

Thema-avond
Op 17 januari organiseerden we de eerste thema-avond: aan de slag met de Hub. Vijftien deelnemers maakten die avond, onder leiding van Bert Vermeij van Esri, kaarten op basis van eigen data.

Op dinsdag 21 mei vindt van 20.00 uur tot 21.30 uur de tweede thema-avond plaats met als onderwerp: Habisense. Habisense is in feite een kastje tjokvol sensoren en verzamelt functionele en emotionele data over de omgeving en het welzijn van bewoners. Die informatie helpt je om op individueel niveau beslissingen te nemen die je gezondheid en welbevinden ten goede komen.

De locatie is de Twistvliettoren en er is plek voor maximaal 45 deelnemers. Meld je snel aan via senshagen@zwolle.nl want vol = vol!

Save-the-date
En tot slot nog even dit: 5 juni 2018 was de officiële kick-off van het project SensHagen. Er is sinds die tijd enorm  veel gebeurd. Dat we al bijna een jaar bezig zijn, willen we graag met jou vieren. Zet daarom woensdagmiddag 5 juni 2019 vast in je agenda, want dan organiseren we een jaarfeest: 1 jaar SensHagen! De officiële uitnodiging ontvang je nog