Wil jij de slagingskans van klimaatadaptatie in je toekomstige projecten vergroten?

Reageer voor 15 februari!

Participeer in dit onderzoek naar succes- en faalfactoren van klimaatadaptatie in projecten.

Als Climate Campuspartner is het een grote uitdaging: hoe zorg je voor draagvlak, goede samenwerking, ruimte en budget om projecten klimaatadaptatief te ontwikkelen en/of uit te voeren. Wat zijn de beslissende succes- en/of faalfactoren voor de realisatie van klimaatrobuustheid in projecten?

Om daarover uitspraken te doen, is onderzoek noodzakelijk. Zulk onderzoek kan nieuw licht werpen op hoe we hier in deze regio toekomstige projecten willen aanpakken. Dit is bij uitstek een vraag om met de expertise en verzamelde ervaring van het Climate Campusnetwerk te beantwoorden.

Nanco Dolman (RHDHV) en Derjan Welleweerd (Arcadis) hebben het initiatief genomen en Liesbeth Rijsdijk (lectoraat Sociale Innovatie, Hogeschool Windesheim) heeft zich aangesloten om dit onderzoek met het Climate Campusnetwerk gerealiseerd te kunnen krijgen. Ook worden er studenten ingezet om het onderzoek te helpen uitvoeren.  Zij hebben het initiatief genomen en een concept-onderzoeksvoorstel opgesteld.

Wat houdt het in?

  1. Het onderzoek wordt zodanig opgezet dat de conclusies en resultaten representatief zijn voor projecten in de regio Zwolle.
  2. Climate Campuspartners worden geïnterviewd over projecten waarin zij hebben geparticipeerd en die met meer of minder succes klimaatadaptief zijn gerealiseerd.
  3. De resultaten worden geanalyseerd en uitgewerkt tot conclusies en aanbevelingen.
  4. Een compacte eindrapportage bevat een overzicht van de uitgevoerde en geplande projecten van de Climate Campuspartner organisaties, waarbij de “do’s en dont’s” worden uitgedrukt in succes- en faalfactoren. De uitkomsten van het onderzoek worden in 2019 gepresenteerd in een netwerkbijeenkomst van Climate Campus.

Investering

Voor de uitvoering van het onderzoek en de rapportage zijn 38 dagen begroot. Hiervan nemen Arcadis, Royal HaskoningDHV en Hogeschool Windesheim ieder 4 dagen voor hun rekening. Voor de overige investering werken we met crowdfunding, waarbij een richtbedrag van 750 euro per partners is geraamd. Dit kan opgebracht worden door Climate Campuspartners. In overleg met de initiatiefnemers kunnen eventueel ook organisaties buiten het Climate Campusnetwerk investeren en profiteren van dit aanbod.

Zo doe je mee

Meld je voor 15 februari as. aan per mail aan bij Betty de Groot, Climate Campusbureau als je relevante ervaring hebt met klimaatadaptatie in projecten én mee wilt investeren in het realiseren van dit onderzoek. Vermeld daarbij ook de hoogte van je investering, dit kan het richtbedrag van 750 euro zijn maar mag uiteraard meer zijn.

Indien het begrote budget op 15 februari rond is, gaat het onderzoek op 1 maart 2019 van start. Het onderzoek wordt in 2019 opgeleverd en de deelnemers krijgen de rapportage toegestuurd. Ook wordt het onderzoek gepresenteerd in een netwerkbijeenkomst die toegankelijk is voor alle Climate Campuspartners.

Vragen? Stel ze aan mede-initiatiefnemer Derjan Welleweerd:

Derjan Welleweerd | Senior projectleider Stedelijk water & Watertechnologie | derjan.welleweerd@arcadis.com | Arcadis Nederland B.V. | Lübeckplein 34 | 8017 JS Zwolle | T 06 270 60 243 | M 06 270 60 243 | www.arcadis.com