Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u daar meer over.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar een inwoner. Denk hierbij aan iemands naam, adres en woonplaats of geboortedatum. De Stichting Climate Campus gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens om.

Welke regels gelden er?

In de wet staat hoe de Stichting Climate Campus met persoonsgegevens moet omgaan. De belangrijkste regels staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is bijvoorbeeld van toepassing als u gebruikmaakt van een formulier op onze website. Bijvoorbeeld als u deelneemt aan een activiteit van de Stichting Climate Campus waar u zich voor aanmeldt. Of als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. De AVG helpt om de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

De AVG maakt het verplicht dat we duidelijk zijn voor welk doel de persoonsgegevens worden bewaard. De Stichting Climate Campus gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. De persoonsgegevens die u invult op een contactformulier, zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld uw aanvraag voor de nieuwsbrief, aanmelding voor een evenement, etc. adequaat, tijdig en compleet te kunnen behandelen. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, gebruiken wij deze gegevens niet om een andere aanvraag af te handelen.

Gebruik gegevens

De Stichting Climate Campus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor dat doel nodig is. Daarnaast worden gegevens gebruikt om kennis op te bouwen over de actuele situatie op het gebied van klimaatadaptatie. We bekijken ook hoe de bezoekers de website bezoeken met behulp van het website analyseprogramma Plausible. Hiermee verbeteren we de werking van de website en nieuwsbrief en peilen of de inhoud aansluit bij de behoeften van de bezoekers.

De Stichting Climate Campus deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten met u of uw organisatie, om te voldoen aan hetgeen u verzoekt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met externe partijen die uw gegevens verwerken teneinde onze dienstverlening te kunnen realiseren, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit zijn afspraken, zodat ook zij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.

Beveiliging

De Stichting Climate Campus hanteert beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang van persoonsgegevens actief tegen te gaan. Deze maatregelen voldoen aan de laatste, geldende beveiligingsnormen bij de overheid. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Servicedesk via het contactformulier.

De Stichting Climate Campus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of wettelijk is geregeld.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan een website door uw browser wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Daarmee is uw apparaat te herkennen tijdens ieder bezoek aan de website.

We gebruiken alleen functionele en analytische cookies om de website Climate-campus.nl goed te laten werker, het gebruiksgemak te verbeteren en het websitebezoek te meten en te analyseren (webstatistieken). Voor de plaatsing van deze cookies is geen voorafgaande toestemming van u nodig, omdat ze geen effect hebben op uw privacy. We schermen namelijk een deel van uw IP-adres af (het nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), zodat wij niet exact kunnen achterhalen welk IP-adres ons bezoekt.

We registreren bijvoorbeeld de tijd van een bezoek aan de site en de pagina’s die op onze website bezocht worden. Als u dit wenst, kunt u uw browser zo instellen dat u cookies weigert of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Climate Campus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u hebben in een computerbestand, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar servicedesk@climate-campus.nl*). We reageren direct op uw verzoek en geven u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, antwoord.

Vragen?

Heeft u vragen over de website of het gebruik van persoonsgegevens? Laat het ons weten via ons contactformulier, of een e-mail naar ons secretariaat.

*) U moet kunnen aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Daarom moet u zich bij dit verzoek kunnen legitimeren. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.