De Stichting Climate Campus is verantwoordelijk voor de informatie op deze website. We besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud. Komt u toch iets tegen dat niet klopt of verouderd is? Dan horen wij dat graag. Neem dan contact op met het secretariaat.

Auteursrecht

De teksten en het beeldmateriaal op deze website zijn en blijven eigendom van de Stichting Climate Campus. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij anders vermeld. U mag informatie van deze website overnemen in uw eigen publicatie. U moet dan wel de bron vermelden en uw publicatie mag geen winstoogmerk hebben, mits na overleg en toestemming.

Zegt het voort

We zien het graag als u informatie wilt verspreiden van deze website over initiatieven en praktijkvoorbeelden van klimaatadaptatie! Dit kan anderen inspireren en daarmee klimaatadaptatie versnellen. Mocht u informatie verveelvoudigen, verspreiden en/of openbaar maken in een geautomatiseerd gegevensbestand, neem dan contact op met het secretariaat. Daarmee kunnen we dat de informatie juist en volledig is.

Disclaimer

Op deze website plaatsen we ook berichten van derden. We doen ons uiterste best om van alle afbeeldingen de gebruiksrechten te achterhalen en te respecteren. Mochten er desondanks rechthebbenden zijn op geplaatst beeldmateriaal, dan verzoeken we u om contact op te nemen met het secretariaat.

Aansprakelijkheid

De Stichting Climate Campus streeft ernaar dat de informatie op de website juist en volledig is. Toch kan het voorkomen dat dit niet het geval is. We vertalen publicaties en regelgeving naar informatie die toegankelijk is. Daarbij maken we keuzes om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. De officiële bronpublicaties zijn echter altijd leidend.

De website van de Stichting Climate Campus verwijst mogelijk naar websites en/of informatiebronnen van andere organisaties. U moet altijd zelf controleren of de informatie op deze websites/ informatiebronnen juist is. De Stichting Climate Campus is niet aansprakelijk voor de gevolgen als u de informatie van deze websites/informatiebronnen gebruikt.