Onze deltaregio is kwetsbaar voor klimaatverandering. Climate Campus is het netwerk en samenwerkingsverband in de regio Zwolle en de IJssel-Vechtdelta dat verschil wil maken door te zorgen voor versnelling van klimaatadaptatie.

Samenwerken

Het is onze overtuiging dat we alleen kunnen versnellen als we veel meer en op andere, slimme manieren samenwerken. Daarom hebben de founding fathers – Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeenten Zwartewaterland, Kampen en Zwolle – dit netwerk gestart in 2017.

Netwerk

Het netwerk van uiteenlopende partijen, van overheden, toonaangevende adviesbureaus, bedrijven, ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties en zelfs inwoners biedt unieke kansen om te onderzoeken hoe we doorbraken kunnen maken met klimaatadaptatie doordat uiteenlopende partijen samen initiatieven starten.

De samenleving in de deltaregio benutten we daarbij als een living lab waarin iedereen, inwoners, ondernemers, studenten, etc. hun (ervarings)deskundigheid kan inbrengen. Zo ontstaan nieuwe kennis, producten, diensten en opschaalbare innovaties die aansluiten bij de behoeften van echte mensen.

Hiertoe willen we de samenwerking in het netwerk stimuleren en faciliteren. Niet als een projectenbureau maar door als ‘makelaar’ kennis, middelen en belangen bij elkaar te brengen en zo ‘de koek groter te maken’. Daarom experimenteren we met een nieuwe governance die organisatiegrenzen en kokers kan doorbreken om gebiedsopgaven leidend te maken.

Klimaatadaptatie

Met passie, een flinke dosis creativiteit en een scherp oog voor de kansen voor klimaatadaptatie verbinden we partijen in het netwerk, bieden een podium om initiatieven onder de aandacht te brengen en hopen daarmee iedereen die een bijdrage kan leveren aan een veerkrachtige, klimaatbestendige deltaregio te inspireren. Dat doen we graag en deze website is daarvoor het platform.

Is jouw organisatie of initiatief op zoek naar mogelijkheden om bij te dragen aan een klimaatbestendige, economisch krachtige en zelfbewuste samenleving in de IJssel-Vechtdelta?

Thema’s

Wij onderscheiden zes thema’s:

  • ruimtelijke adaptatie
  • gezondheid
  • biodiversiteit en klimaatadaptatie
  • sociale innovatie
  • buitengebied en klimaatadaptatie
  • nieuwe economie, mobiliteit en klimaatadaptatie.

De Climate Campus helpt het netwerk om de innovatie- en implementatiekracht te verbinden en te vergroten. We brengen uiteenlopende vraagstukken en netwerkpartners samen. Uniek is de actieve koppeling van het professionele netwerk met de lokale gemeenschap. Door belangen, kennis en geld te matchen, ontstaat nieuwe kennis en wordt werk met werk gemaakt.

Historie

Tot en met 2022 werd netwerksamenwerking aangejaagd in een stichtingsvorm met een bestuur, met vertegenwoordigers vanuit onderwijs en onderzoek en toonaangevende adviesbureaus en maatschappelijke organisaties op gebied van klimaatadaptatie. Met ingang van 2023 is de stichtingsvorm beëindigd, gezien het onnodige administratieve lasten met zich meebracht. Daarnaast is in 2022 aan gemeente Zwolle een grote Europese subsidie toegekend om samenwerking aan klimaatadaptatie in de regio IJssel-Vechtdelta te stimuleren. Met deze LIFE IP (Integrated Projects) subsidie moet in de komende twee jaar een aanzienlijk aantal projecten en initiatieven rond klimaatadaptatie worden gerealiseerd. De Climate Campus als regionaal samenwerkingsverband gaat hierin een belangrijke rol spelen.

Meer slagkracht

Om de slagkracht te vergroten is besloten om de stichtingsvorm van Climate Campus te beëindigen, in goed overleg met gemeente Zwolle en provincie Overijssel. Een logische stap, gezien de gemeente Zwolle als contractpartner voor de LIFE IP subsidie en ook voor de eerder toegekende Regiodeal subsidie, eindverantwoordelijk is wat betreft uitvoering van projecten en initiatieven in de periode 2021-2024. Vandaar de keuze dat tot aan 2024 de regie voor de samenwerking binnen het netwerk bij de gemeente Zwolle ligt.