Climate Campus is de katalysator voor netwerksamenwerking in Zwolle en de IJssel-Vechtdelta om de stad en regio versneld klimaatadaptief te maken en weerbaar tegen het veranderende klimaat.

Het Climate Campusprogramma omvat daarom activiteiten die meer samenwerking in en tussen uiteenlopende netwerken tot doel hebben. Deze activiteiten worden opgezet door een werkteam van de gemeente Zwolle en mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit de programma’s Regiodeal Regio Zwolle en LIFE IP.  

Activiteiten

Een activiteit is bijvoorbeeld het Team Klimaat Actief dat de beweging van onderop activeert en bewonersinitiatieven verder helpt om te vergroenen en te verduurzamen. Een ander voorbeeld is de regionale Kennisagenda en Kennisbank, die kennisontwikkeling rond klimaatadaptatie aanjaagt. Ook organiseert Climate Campus bijeenkomsten en events -Climate Campus Connects- om kennisdeling en versterking van het netwerk te bevorderen.

Werkteam

Het werkteam van Climate Campus signaleert kansen en creëert voortdurend gelegenheid om actievelingen en pioniers in netwerken in de samenleving te verbinden. Dit kan iedereen zijn die bezig is met Zwolle en het klimaat: professionals uit onderwijs, onderzoek, (semi-)overheid, maar ook ondernemers, de creatieve sector en actieve inwonersgroepen.  

Zo ontstaan nieuwe initiatieven, kennis en innovaties. Dit helpt om onze deltastad versneld weerbaar te maken tegen steeds extremere plensbuien, hittestress en droogte. Tegelijk helpen ze ook onze sociale en economische veerkracht vooruit.

Doe mee!

Ben je bewoner, ambtenaar, kenniswerker, kunstenaar, student of ondernemer? Doe ook met ons mee. Breng je ideeën, kennis en oplossingen in. Samen veranderen we in een stad en regio die slim met plensbuien, droogte en hitte kan omgaan en groen en prettig is voor iedereen.  

Doe ook mee. Meld je aan voor de nieuwsbrief en onze bijeenkomsten.