Gemeente Zwolle is in 2050 klimaatbestendig ingericht en veilig voor overstromingen en extreem weer.

doelstelling Omgevingsvisie

Dijk53 heeft met subsidie van de provincie Overijssel uit het programma IJssel-Vechtdelta een handreiking Waterrobuust Ontwikkelen opgesteld. Deze handreiking helpt adviseurs en projectleiders van de gemeente Zwolle om bovengenoemde doelstelling in 2050 te realiseren en de vertaalslag te maken van algemene uitgangspunten en ambities naar de praktijk.

In de handreiking zijn de ervaringen met waterrobuust ontwikkelen in kader van programma IJssel-Vechtdelta van afgelopen jaren vastgelegd en toepasbaar gemaakt voor toekomstige projecten.

Ga via onderstaande knop naar de complete handreiking (2 A4).

Logo-Dijk53
Logo-Provincie-Overijssel