Op maandag 8 februari 2021 start de eerste van drie online sessies om te verkennen of en hoe we een Klimaat Showtuin van de grond krijgen in de regio Zwolle. De organisatie loopt gesmeerd en is in handen van Geert Jansen van het Climate Campus Bureauteam. Er hebben zich al heel wat belangstellenden gemeld om hierover mee te denken, o.a. van Royal HaskoningDHV, gemeente Zwolle en VanWonen. Alle belangstellenden ontvangen een definitieve uitnodiging voor de drie sessies op 8 februari, 4 maart en 1 april 2021.

Het idee achter een Klimaat Showtuin is simpel. Wie een nieuwe woning betrekt en een keuken nodig heeft, bezoekt een showroom. Daar laat je je inspireren en voorlichten over de mogelijkheden. Een Klimaat Showtuin wil precies hetzelfde bieden.

In de Klimaat Showtuin komen oplossingen die de tuin niet alleen groener en mooier maken maar ook klimaatbestendig. Want dat is een ‘gat in de markt’. Er zijn nog weinig plekken waar consumenten op één plek ‘alle’ oplossingen – ook die nog niet mainstream zijn – kunnen vinden voor groene, onderhoudsvriendelijke, biodiverse en klimaatbestendige tuinen.

Vanuit het Climate Campusnetwerk nemen we daarom initiatief om te verkennen hoe we dit mogelijk kunnen maken. Daarbij is het idee om uiteenlopende marktpartijen uit te nodigen om hun aanbod in de showtuin te laten zien. Consumenten kunnen vervolgens producten en diensten betrekken bij de aanbieders van hun voorkeur.

Initiatiefnemers van Climate Campus, waaronder diverse organisaties uit het netwerk, zijn ervan overtuigd dat de belangstelling voor zo’n inspiratietuin groeiende is bij het brede publiek. Vandaar dat we in de komende periode met de geïnteresseerde partijen de ideeën verder uitwerken en proberen te komen tot een business case. Daarin komen zaken aan bod als het concept van de showtuin, potentiële locatie(s), investeringspartij(en), ingeschatte kosten, voorwaarden, schets showtuin, leveranciers van producten/diensten enzovoort.

De business case moet voldoende zijn om stap 2 te zetten: gedetailleerd ontwerp en realisatie (en indien nodig fondsenwerving). Adriaan Mosterman, Stadshovenier en van Team Klimaat Actief trekt de werkgroep Ontwerp en is enthousiast om hier een succes van te maken.

Heb je ook belangstelling om aan te haken? Stuur een mail naar info@climate-campus.nl

Deze uitnodiging geldt ook vooral voor partijen met een potentieel passend aanbod voor deze klimaatadaptatie showtuin, zoals hoveniers, tuincentra, aanbieders van regenwateroplossingen, biodiverse producten, tuinarchitecten, etc.

Meer lezen over de inspiratietuin klimaatadaptatie? Download de Achtergrondinformatie Inspiratietuin.pdf