Climate Campus heeft in samenwerking met Hogeschool Windesheim en het Kadaster een internationale excursie georganiseerd in het kader van het IRUCOW-onderzoeksproject. Dat richt zich op “Increasing the Resilience of Urban areas and their surroundings to impacts of Climate change by integrative management Of water resources and Water related risks.

In het IRUCOW onderzoeksproject werkt een consortium van Poolse, Duitse en Nederlandse universiteiten, hogescholen, het waterschap Drents Overijsselse Delta, Provincie Overijssel en gemeenten Kampen, Zwolle en Gebiedscoöperatie IJsseldelta samen aan de vraag: hoe manage je waterreserves en watergerelateerde risico’s op een integrale manier? Doel is om een project te starten op het gebied van klimaatadaptatie.

Delegaties uit Duitsland en Polen brachten in de laatste week van oktober 2020 een online bezoek aan de Mastenbroekenpolder en de gemeente Kampen. De gasten kregen een boeiend programma te zien, verzorgd door Waterschap Drents Overijsselse Delta, de gemeenten Kampen en Zwolle, provincie Overijssel en de gebiedscoöperatie IJsseldelta.

Zoals Nederland de Mastenbroekenpolder heeft, hebben Polen en Duitsland ook een demo-polder met waterproblemen. Waterveiligheid, Citizen Empowerment en landbouw zijn belangrijke thema’s. Nederland heeft tijdens het bezoek de andere partners ook kunnen overtuigen van het belang van Sociale Innovatie en een interdisciplinaire benadering.

De presentaties

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaf een presentatie over de bodemdaling en de daarmee gepaarde toekomstige uitdagingen in de polder. In de presentatie werd verteld over de oorzaak, de effecten, gebiedskenmerken, wat er gebeurt als je niets doet in het gebied en verschillende ingrepen die overwogen kunnen worden.

Andere presentaties werden gegeven door de provincie Overijssel (spatial challenge of multiple developments and governance questions), de gebiedscoöperatie (energytransition, agro- and food governance problem) en de Hoogwaterbrigade Kampen.

De bijeenkomst was de derde op rij, na bijeenkomsten in respectievelijk Polen en Duitsland. Het unieke van de samenwerking is dat overheid, onderzoek en praktijk bij elkaar komen.

Kortom, er liggen kansen voor de Climate Campus om in internationaal verband te leren en ervaring op te doen. De eerste stap daarbij is een geschikt subsidieprogramma vinden om op in te schrijven. Aan leuke mensen, goede inzet en creatieve ideeën in ieder geval geen gebrek!