Op dinsdag 16 november vond de vijfde online Climate Campus Connects plaats.

Programma

Onder leiding van gespreksleider Ingeborg Evenblij volgde een programma met twee sprekers:

Ruben Timmers, Project Manager Water & Awareness bij Hogeschool Saxion International Water Technology, spreekt over het decentraal opslaan en zuiveren van grond- en regenwater. Door lokaal beschikbaar water maximaal te gebruiken, kan het bestaande centrale drinkwatersysteem worden ontzien.

Peter Scheer, Semilla Sanitation / Nijhuis Saur Industries, spreekt over het hergebruik van sanitair afvalwater. Het trekt de aandacht dankzij de aanwezigheid op festivals met mobiele waterzuiveringsunits met het thema Pee to Tea en Waste to Taste. Zelfs urine kan drinkwater opleveren! Maar voorlopig wordt ingezet op spoelwater voor wc’s en meststoffen als hergebruik.

Blik hier terug op de Climate Campus Connects sessie #05 – 2021