Op 9 juli 2022 vierden de bewoners de opening van de vergroende Van Ittersumstraat in Zwolle. Dat is nu een straat met natuurlijk groen waar voorheen auto’s stonden. Hoe is het zover gekomen? Wat was de rol van de inwoners? En hoe hebben ze samengewerkt met gemeente Zwolle, 50TintenGroen Assendorp en Team Klimaat Actief van Climate Campus?

Het was kerst 2019 toen het allemaal begon. Buurman Edgar van Perlo die het contact met de gemeente had, vertelt: “De leefbaarheid in deze nauwe straat was echt in het geding. Auto’s die elkaar nauwelijks konden passeren, fietsers die sluiproutes over het trottoir namen. Allemaal best gevaarlijk.”

#Gewenningsgroen

Vijf buren besloten hun auto niet meer voor de deur te zetten om te ervaren hoe dat zou zijn. Met behulp van 50TintenGroen, Mobiliteitsmakelaar Arjan Broer en Team Klimaat Actief kwam het idee van #gewenningsgroen: houten bakken die op enkele parkeerplekken kwamen. Ze werden eerst gevuld met een kerstboom, later met ander groen. Jenine Overgoor – Timmerman van de gemeente Zwolle werkte ook mee om inwoners te helpen met dit plan.

Mobipunt: parkeerplaats Van der Laenstraat

Vanaf dat moment gingen de vijf buren parkeren op het MobiPunt aan de Van der Laenstraat. Deze grote parkeerplaats werd door de gemeente aantrekkelijk gemaakt, met een apart deel voor bewoners, betere verlichting, meer groen en plekken voor fietsen.

Drie jaar later is de kogel definitief door de kerk: de ongebruikte parkeerplekken zijn omgetoverd tot straattuin. Een prestatie, want ‘heilige koeien’ in de straat kunnen tot flink wat discussie leiden. Deze lente genieten de initiatiefnemers van groen in hun straat. Ze zijn enthousiast: “We hopen dat andere straten ons voorbeeld zullen volgen.”

Het op afstand parkeren bleek bewoonster Susan Overweg goed te bevallen. De loopafstand -120 stappen- valt haar mee en het parkeren is nu een eitje. De auto is sindsdien schadevrij. Ook de andere buren waren snel gewend. Edgar: “Ik vind het heerlijk om even een stukje te lopen als ik auto heb neergezet. Even het hoofd leeg maken.”

Een leefbare, groene straat met fietsparkeerplaats

Volgens Susan is het bij straatvergroening de kunst om ‘er doorheen te kijken’. Zolang de straat vol staat met auto’s is moeilijk voor te stellen hoe de nieuwe situatie, met bloeiende planten en groene struiken eruit gaat zien. Helemaal als je bedenkt hoeveel leefbaarder het wordt: kinderen die vaker buiten spelen, bijen en vlinders, bewoners die ’s avonds het groen verzorgen.

De regentonnen die de buren eerder plaatsten om de geveltuintjes water te geven, komen nu extra goed van pas. Meer dan de helft van de buren geeft de planten bij toerbeurt water volgens het watergeefschema.

De straattuin voor Susans huis staat vol met mini-vlinderstruiken, lavendel, verbena en look. Een tevreden Susan: “Het heeft even geduurd, maar wat hebben we een mooie straat nu alles in bloei staat.”

Je leest het hele verhaal van bewoonster Susan Overweg hier. En wil je haar verhaal zelf horen, klik op het filmpje.

“Wat hebben we een mooie straat met elkaar gemaakt!”

Meer natuur in je straat, de voordelen

  • een groene straat is een koelere straat.
  • elke dag een stukje lopen naar en van de auto is gezond.
  • door straattuinen vaker een praatje met je buren.
  • groen werkt als spons tegen wateroverlast.
  • meer natuur in je straat is goed voor de biodiversiteit.
  • je helpt eenzaamheid tegen te gaan.
  • je zet een kleine stap voor een betere wereld.

Wil jij ook een groene, veiligere, klimaatadaptieve straat? Neem contact op met Annemiek Wiegman, dan overleggen we wat mogelijk is. 

#Datdoetdedeal

Het verder helpen vergroenen van de leefomgeving door inwoners, ondernemers en buurten is een van de doelen van de Regiodeal, een subsidie voor een sociaal sterke, circulaire, innovatieve, klimaatbestendige (groei)Regio Zwolle. Climate Campus heeft deze subsidie ontvangen en kan daarmee een initiatief als in de Van Ittersumstraat verder helpen.

Met de subsidie is nog veel meer gebeurd, zo zijn in 66 straten activiteiten of climate café’s georganiseerd (gemeentes: Deventer, Kampen, Meppel, Raalte, Westerveld en Zwolle) samen met waterschap Drents Overijsselse Delta, Hanzehogeschool Groningen samen met studenten van Aeres, Saxion, Windesheim en Van Hall Larenstein. Acht thema en netwerkbijeenkomsten georganiseerd, een Smarkt, zes Climate Campus Connects en het Protofestival (275 bezoekers) zagen het licht! Dit leverde bijna 1000 deelnemers op. Er is samengewerkt met partners deltaWonen, Universiteit Utrecht, RHDHV, FieldFactors, TU Delft, Royal Eijkelkamp, Deltares, Tauw, Mijn Waterfabriek, D2D Water Solutions, Van Hall Larenstein, Saxion en Nijhuis Saur Industries.

Verder werkten meer dan 1200 studenten mee aan opdrachten en onderzoek, speelden ruim 300 mensen mee in de klimaat escaperom, raakten 300+ scholieren bekend met de Sustainable Development Goals (SDG’s) op Cibap, Technasium Thorbecke en namen deel aan paneldiscussies tijdens week van de Duurzaamheid bij Breinn en Windesheim. Ook werd de 4TU delegatie van de vier technische universiteiten in Nederland ontvangen met het onderzoeksproject Sallandse Weteringen. Intussen zijn ook de eerste allianties rond projecten gestart zoals Audiotour Spoorzone en De Onzichtbare Deltaroute van Demi Wester, van Saxion Hogeschool i.s.m. gemeente Zwolle. Op stapel staan events als Next Generation en de Ontbijtsessie Regionale Kennisagenda Klimaatadaptatie.