Vmbo-leerlingen van Carolus Clusius College helpen Waterschap Drents Overijsselse Delta aan nieuwe ideeën

Op dinsdag 9 maart had Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een digitale afspraak met het leerlingenadviesbureau van het Carolus Clusius College uit Zwolle. De leerlingen uit het vmbo gaan als deelnemer van het educatieve project Adviseurs van de Toekomst het waterschap de komende weken adviseren over innovatieve toepassingen om droge voeten te houden.

Door klimaatverandering vallen er steeds vaker korte, hevige buien. Dit kan niet alleen zorgen voor overlast in steden en dorpen, meer regen betekent ook meer water in de rivieren. Sterke dijken zijn daardoor erg belangrijk. Met alleen maar hogere dijken bouwen komen we er niet. We moeten slimmere innovatieve oplossingen bedenken om het water op te vangen en af te voeren. Vmbo-leerlingen van het Carolus Clusius College gaan Waterschap Drents Overijsselse Delta hierbij helpen. Hierbij kunnen de leerlingen de vaardigheden die zij in de theorie aanleren, ook daadwerkelijk toepassen met een echte opdracht bij een echte opdrachtgever.

Als deelnemer van het educatieve project Adviseurs van de Toekomst van Natuur en Milieu Overijssel vormen de leerlingen een adviesbureau. Op dinsdag 9 maart had Annemieke Teurlinckx namens Waterschap Drents Overijsselse Delta, een digitale afspraak met de spiksplinternieuwe leerling-directeur en medewerkers van de adviesbureaus om de opdracht officieel te overhandigen. Om een goed advies op te kunnen stellen, gaan de leerlingen zich verdiepen in de oorzaken van de stijgende waterspiegel in rivieren en gaan ze op zoek naar innovatieve alternatieven op hogere dijken. De vijf adviesbureaus (Sedna, Delta Liter, Watervecht, Adviesbureau Zwolle-Hattem en Syndicaat) presenteren hun advies over een paar weken aan het waterschap en de partners van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht.

Netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht

In het Vechtdal werken overheden en andere partijen samen aan de toekomst van het Vechtdal, via de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht. 13 organisaties zetten zich samen in voor droge voeten, een mooi groen Vechtdal en goed wonen, leven en werken in het Vechtdal voor nu en in de toekomst. De partners van Ruimte voor de Vecht willen hier ook graag de jongeren uit het gebied bij betrekken, onder andere door het educatieve project Adviseurs van de Toekomst.

Adviseurs van de Toekomst

De frisse blik en creativiteit van jongeren kunnen professionals helpen met verrassende ideeën en nieuwe inzichten! Het educatieve project Adviseurs van de Toekomst van Natuur en Milieu Overijssel koppelt het onderwijs aan overheden, bedrijven en organisaties rondom actuele duurzaamheidvraagstukken en beleidsprogramma’s. Leerlingen en studenten uit het voortgezet onderwijs en MBO gaan als adviesbureau aan de slag met een echte opdracht bij een echte opdrachtgever. Adviseurs van de Toekomst draait sinds 2012 in Overijssel. Er namen al ruim 200 klassen aan deel.

Logo-WDOD

Logo-NMO