Dit zijn mogelijke, fictieve gebeurtenissen in de toekomst die het gevolg van klimaatverandering kunnen zijn. Ze berusten niet op waarheid maar zijn ontleend aan de actualiteit en vervolgens is er een verhaal van gemaakt om de escaperoom beleving te versterken.

23 juli 2038

Het nationale hitterecord staat sinds gisteren op 42,1 °C. Deze temperatuur werd woensdag 22 juli gemeten in Eindhoven. Nog nooit eerder heeft het KNMI zo’n hoge temperatuur in Nederland gemeten. In het centrum van Zwolle tikte de thermometer een temperatuur aan van 41,8 °C, getuige een van de talrijke meldingen op het platform van de Zweetdruppelkaart.

Net als de andere historische Hanzesteden kent Zwolle een eeuwenoude maar sterk versteende binnenstad, waar gemakkelijk het ‘hitte eiland-effect’ optreedt. Maar ook in de hele stad is er de laatste decennia veel bijgebouwd, waardoor hittestress een almaar groeiend probleem wordt. Gevolgen? Veel sterfte bij ouderen maar ook klachten bij jongeren.

Daarom wordt al jaren onderzocht hoe de hittestress omlaag te brengen. Tal van initiatieven om straat en stad te verkoelen door vergroening breidden zich uit. Ook werden overal extra waterbergingen aangelegd om extreme regenbuien op te vangen.

Het Climate Campusnetwerk van de 5 O’s (overheden, ondernemers, onderwijs en onderzoek, maatschappelijke organisaties en burgers) startte al in 2019 met Teams Klimaat Actief. Een concept waarbij actieve inwoners de ruimte krijgen om hun buren en mede-inwoners mee te slepen in groeninitiatieven. Het begon met geveltuintjes en groendaken en mondde uit in complete leefstraten. Steeds meer inwoners eisten daarbij de leefruimte in hun eigen straat terug in ruil voor groen.
Tal van projecten volgden, een van het eerste uur was de Groene Loper, een initiatief met inwoners die 25 kilometer bijen- en bloemenlinten in de stad aanlegden. Ook 50TintenGroen was bijzonder succesvol; zij slaagden erin om met klimaatsubsidie van Climate Campus partner Waterschap Drents Overijsselse Delta, inwoners enthousiast te krijgen voor een groendak. Er zijn intussen duizenden vierkante meters groendaken bij gekomen en dat trekt ook bezoekers uit binnen- en buitenland.

De verbossing van steden is weliswaar in heel Nederland aan de gang, maar het moet gezegd dat deze deltaregio daarin vooropliep. Een lastige uitdaging zijn wel de historische gebouwen. Maar ook daar wordt nu doorgepakt. Met bijzondere, innovatieve smart city technieken worden nu ook monumenten zoals de Sassenpoort compleet vergroend, zonder aantasting van het monument.

Ook ondernemers op bedrijventerreinen hebben zich flink geroerd. Zij konden het schaarse nieuwe personeel, jonge mensen slechts aantrekken als het kantoor en het bedrijventerrein voldoende koelte bood. Vergroende en verduurzaamde bedrijventerreinen hebben daarmee een voorsprong op verouderde en stenige terreinen. Een thermofysioloog van naam, Boris Kingma van onderzoeksinstituut TNO heeft daarbij ook een prominente rol gespeeld. Zijn boodschap was dat bij arbeidskrachten op een hete dag wel vijftien procent aan productiviteitsverlies te verwachten viel. Kingma bestudeert het effect van hitte en kou op het menselijk lichaam. Hoe iemand op hitte reageert, verschilt per persoon. Kingma. “De eerste reactie van het lichaam op hitte is dat het hart het bloed naar de huid pompt. Dat bloed moet ergens vandaan komen. Het hart kan harder gaan pompen en voor mensen die al problemen met het hart hebben, kan dat net hetgeen zijn waardoor zij eerder het loodje leggen.” Volgens Kingma zijn er zevenentwintig medische klachten waardoor je kunt sterven aan de hitte.