Inwoners in Stadshagen die zich hebben aangemeld voor de Climate escaperoom Adapt or BTrapped gaan om 18:00 uur als eersten de escaperoom in op het schoolplein van basisschool de Zevensprong. 

Op vrijdagavond en zaterdagochtend staat de mobiele Climate escaperoom op het schoolplein van de Koningin Emmaschool voor aangemelde inwoners in de Wipstrik. Ook zij kunnen de escaperoom coronaproof spelen met maximaal 4 personen uit één huishouden. Zaterdagmiddag verhuist de escaperoom weer terug naar Stadshagen voor de laatste serie.

Nog enkele plekken

Wie in de Wipstrik zaterdag tijd heeft en het aandurft, kan zich nog aanmelden bij The Great Escape. Er zijn hier nog 4 timeslots beschikbaar (9:30-10:30 en 11:00-12:00).

Actueel

Climate escaperoom Adapt or BTrapped raakt een actueel thema in Zwolle. Na langdurige hitte en droogte volgden stortbuien met veel wateroverlast tot gevolg. Dit beeld zien we steeds vaker. Het laat zien hoe belangrijk het is dat iedereen op eigen terrein veel meer klimaatmaatregelen gaat nemen. Idealiter is 75% van het eigen terrein (tuinen, daken) groen ten opzichte van maximaal 25% steen, asfalt en beton. Enkele huizen of buurten aanpakken, is niet voldoende.

Om wateroverlast, verdroogde tuinen en hittestress te beperken, vraagt dit van de overgrote meerderheid van inwoners: actief meer groen en waterberging op eigen terrein aanleggen. Met de escaperoom over het klimaat vraagt de Gemeente Zwolle daar opnieuw aandacht voor.

Meedoen met andere Europese steden

De escaperoom kon gebouwd worden omdat Zwolle meedoet met 7 andere Europese steden aan CATCH, een Europees Interreg project om klimaatbestendig te worden. Deze steden hebben met Zwolle gemeen dat ze laag liggen. Daardoor lopen ze sneller risico op wateroverlast en schade door stortbuien.

De escaperoom wordt nu eerst kortdurend en in een beperkt aantal straten ingezet voor dit Europese CATCH-project. Daarmee wordt de spelbeleving getest en de reacties van inwoners gepeild. Daarna wordt verkend hoe bedrijven, overheden en andere organisaties, aangesloten bij Climate Campus de escaperoom kunnen inzetten voor eigen gebruik door medewerkers, relaties, inwoners en andere doelgroepen.