In november brachten deltacommissaris Peter Glas en de interdepartementale werkgroep Brede Maatschappelijke Heroverwegingen ’Klaar voor klimaatverandering’ een werkbezoek aan de regio IJssel-Vechtdelta. Het bezoek werd gecombineerd met een bezoek aan Twente en de Achterhoek als onderdeel van het programma ZON dat richt zich op (met name de tekorten) van zoetwater in Oost Nederland.

Ontvangst

De deltacommissaris en werkgroep werden in Zwolle ontvangen door gedeputeerde Bert Boerman. Er waren drie inleidingen. Stefan Kuks, voorzitter van de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie en watergraaf van waterschap Vechtstromen, ging in op de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, de uitwerking van stresstesten en de risicodialoog.

Beleidsadviseur Andreas van Rooijen van de gemeente Zwolle presenteerde Zwolse Adaptatie Strategie en vertelde over de Spoorzone en de aanleg van een ondergrondse fietsenstalling bij het station. Deze krijgt een berging die ingezet kan worden bij extreme regenval.

De directeur van de woningbouwcorporatie Openbaar Belang Sjoerd Quint en directeur Arno Kattenpoel Oude Heerink van Nijhuis Bouw presenteerden een plan voor woningbouw in Weezenlanden-Noord. Bekijk dit bijzonder klimaatadaptatieve woningbouwplan in onderstaand filmpje:

Per bus werden vervolgens diverse IJssel-Vechtdeltaprojecten -voorbeelden van klimaatadaptatie- in Zwolle, Twente en de Achterhoek bekeken.

De deltacommissaris doet jaarlijks een voorstel voor het Deltaprogramma en bewaakt de voortgang van de uitvoering. Hij houdt zich om die reden goed op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie in Nederland.