Pientere Tuin

Meer groene tuinen in Nederland

De Zwolse woningcorporaties, de gemeente Zwolle en Stichting Straatboer hebben veel aandacht voor een gezonde leefomgeving. Er is aangetoond dat groen hier positief aan bijdraagt. Daarom doen zij mee aan het nieuwe project Pientere Tuinen. Dat is een landelijk citizen science project waarbij inwoners in hun eigen tuinen de bodemtemperatuur en vochtigheid meten. Hiermee willen zij stimuleren dat inwoners hun tuinen vergroenen én helpen met onderzoek naar klimaataspecten, zoals hittestress en verdroging. Het is een stap richting 10% meer groene tuinen in Nederland.

Fresiastraat Vrouwen Geveltuin

Huurders helpen mee met onderzoek

25 Zwollenaren met een huurwoning én een tuin dragen bij aan het onderzoek hiervoor.  Er worden tuinen uitgekozen, die sterk verschillen: van betegelde tot hele groene tuinen. In iedere tuin wordt 3 jaar lang een bodemsensor geplaatst. Deze verzamelt data over de temperatuur en vochtigheid van de bodem. Deze gegevens worden gebruikt voor meerjarig onderzoek en ze helpen om betere voorlichting en tuintips te geven. De bewoners worden ook bij het onderzoek betrokken, want je kan zelf alle gegevens inzien op “Mijn Pientere Tuin” en krijgt informatie en tips om je tuin gezond te houden.

Meer informatie is te vinden op www.pienteretuinen.nl

Wocos En Straatboer Combilogos Ligg