Dit zijn mogelijke, fictieve gebeurtenissen in de toekomst die het gevolg van klimaatverandering kunnen zijn. Ze berusten niet op waarheid maar zijn ontleend aan de actualiteit en vervolgens is er een verhaal van gemaakt om de escaperoom beleving te versterken.

13 april 2043

Vanmiddag werd de 1000e slimme boom in het Smart Zwolle stadsbos aangeplant. De feestelijke handeling werd verricht door niemand minder dan Typhoon. De visionaire rapper is uitgegroeid tot staatsman om zijn ideeën voor een beter en slimmer Nederland. Hij sprak van een mijlpaal maar waarschuwde ook: “We zijn er nog niet”.

Steeds meer steden worden groener. Parken zijn nog nooit zo populair geweest en worden ook steeds meer en meer bezocht door wandelend, fietsend en sportend publiek. Veel steden zijn daarom massaal bomen aan het bij planten in de stad. En zo ontstaan er steeds meer stadsbossen.

Het is een antwoord op hittestress, de dreigende teloorgang van de biodiversiteit de verslechtering luchtkwaliteit door fijnstof, sinds het eind van de vorige eeuw. En op de waargenomen toename van depressie bij inwoners en verlies van kwaliteit van leven. Misschien daarom waren het juist de inwoners die het initiatief namen om de zaak te keren. Met name in de regio Zwolle zette een groeiend aantal buurtbewoners zich in om hun leefomgeving te verbeteren en te vergroenen.

De coronacrisis uit 2020 was een enorme impuls en vergrootte die beweging aanzienlijk. Het triggerde een massale bewustwording, ook al omdat ook iedereen meer op eigen huis en haard was aangewezen door wisselende quarantaineperioden die nog tot ver in de jaren 20 noodzakelijk waren.

Climate Campus, het samenwerkingsverband van de 5 O’s heeft de verbossing van steden nog versneld en ‘verslimd’ met tal van Smart City toepassingen. Binnen het netwerk ontstonden allianties van partijen met een eigen inbreng. De een bracht datatechnologie mee, de ander kennis van bodem en water, weer een ander wist met behulp van studenten prototypes en proeftuinen op te zetten en er was ook altijd wel een Climate Campus partner die het omzette in een slim businessmodel. Met de inbreng van onderwijs- en onderzoeksinstellingen en adviesbureaus konden concepten snel worden opgeschaald en naar de markt gebracht. De overheden hebben daarbij ook slim geacteerd; zij weten steeds partijen bij elkaar te brengen en op die wijze innovatie uit te lokken en de financiering bij elkaar te krijgen.

De stadsbossen floreren nu, onder meer met behulp van ITree, zodat men exact de locaties kan berekenen waar een cluster bomen het beste hittestress kan tegengaan. Met behulp van slimme sensoren wordt de watertoevoer en voeding geregeld. En dankzij de doorontwikkeling van de Growboxx kunnen de stadsbossen groeien op minieme hoeveelheden water.