Nanco Dolman en Micheline Hounjet van Royal HaskoningDHV werken nu een jaar aan STAIN, de serious game voor klimaatadaptatie. Het eerste prototype is na een goede testsessie met de Gemeente Zwolle uitgebreid met een maatregelenbibliotheek en een aanbevelingensysteem. Dit is om de gemaakte strategie te verbeteren op basis van strategiën in andere steden.

De maatregelenbibliotheek is aangevuld met kennis over verschillende typen groene daken in samenwerking met Green Roof Diagnostics en Amfibia Solutions. Laatstgenoemde is ontwikkelaar van de Water Wall, welbekend bij Climate Campus en de Gemeente Zwolle.

STAIN in Rotterdam en op de AIWW

Daarnaast hebben we een leuke STAIN workshop gedaan bij de Gemeente Rotterdam. Hieraan deden verschillende gemeentelijke experts mee. Het Rotterdams Weerwoord hebben we in deze sessie vertaald naar een wijkaanpak. De deelnemers vonden het leuk om juist de gebiedskennis als startpunt te gebruiken voor een dergelijke aanpak. Vooral het delen van de onderlinge kennis werd als positief en leerzaam ervaren.

De STAIN-ontwikkelingen en de resultaten van de workshop in Rotterdam hebben we in november gepresenteerd op de International Water Week in Amsterdam (AIWW). Dit was aanleiding tot interessante discussies over het belang van subjectieve gebiedskennis in gebiedsprocessen en wat er gebeurt als je dit als uitgangspunt neemt.

Hoe verder?

Momenteel onderzoeken we met de Gemeente of STAIN ingezet kan worden voor een industriewijk. Erg belangrijk omdat een stad nooit voor 100% eigenaar is van het stedelijk gebied en dit moet delen met bijvoorbeeld ondernemers en woningbouwverenigingen. Hoe kun je in een dergelijke situatie toch een gezamenlijk plan ontwerpen en een langdurige samenwerking tot stand brengen om dat plan ook gezamenlijk tot uitvoering te brengen?

Wil je weten hoe STAIN werkt? Bekijk dan dit filmpje.

STAIN is ook te vinden op: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/hulpmiddelen/stain/.