Subsidieregeling van gemeente Zwolle om een Plan van Aanpak op te stellen

Wil je een project oppakken, waarmee je klimaatadaptatie versnelt? En daarbij samenwerken met verschillende organisaties? Dan is de eerste stap onderzoeken hoe haalbaar dat is. En daarmee kan je al zo best wat geld uitgeven zonder dat er iets is uitgevoerd. Toch is dat essentieel om tot concrete stappen te komen. De gemeente Zwolle biedt jou een subsidie om dat onderzoek uit te voeren. Met als doel om klimaatadaptatie te versnellen en de samenwerking tussen verschillende disciplines te bevorderen bij het oppakken van kennisvragen.

Img 8901

€5.000 voor jouw Plan van Aanpak

Deze subsidie is níet voor het oppakken van de kennisvraag zelf, maar wél om het voorwerk ervan te doen en te zoeken naar (mogelijke) financiering voor het beantwoorden van de kennisvraag. Het gaat om:

  • 3x een bijdrage van €5.000;
  • voor projecten in Zwolle en omgeving;
  • voor projecten die klimaatadaptatie versnellen;
  • geld om een plan van aanpak op te stellen, dat je indient bij het collega van gemeente Zwolle én deelt met het netwerk van Climate Campus (via de Kennisbank);
  • minimaal 3 organisaties, minimaal 2 disciplines en minimaal 1 netwerkpartner van Climate Campus.

Subsidieaanvraag in februari

Let op! Dit zijn de deadlines:

  • Vraag je subsidie aan in de maand februari.
  • Je plan van aanpak dien je uiterlijk 15 oktober 2024 in bij het college. Voor die tijd verricht je dus het onderzoek.
  • Uiterlijk 1 december lever je jouw bijdrage aan de Kennisbank van Climate Campus aan.

Meer info 

Bij de toekenning wordt rekening gehouden met een evenredige verdeling over de verschillende categorieën. En verder geldt de volgorde van binnenkomst.   

Ga voor meer informatie en het indienen van een aanvraag naar de pagina van de gemeente Zwolle: