Hoe passen bedrijven op het Groningse Euvelgunne hun waterhuishouding aan op de klimaatverandering? Die vraag stond centraal tijdens het webinar Klimaatmaatregelen Euvelgunne dat eind maart plaatsvond. De organisatie was in handen van NKWK Klimaatbestendige Stad, gemeente Groningen en waterschappen Hunza en Aa’s in samenwerking met Platform WOW.

Regenwaterjenever

Bedrijven op Euvelgunne gebruiken het water als spoelwater, koelwater en bijvoorbeeld voor de productie van regenwaterjenever. Klimaatproblemen, zoals wateroverlast, worden aangepakt in samenwerking en op een manier waarmee ook meerwaarde wordt gecreëerd. Denk aan het vergroten van de biodiversiteit, verbeteren van de landschappelijke kwaliteit, bestrijding van verdroging en verbetering van het werkklimaat.

Hier kun je het webinar over de klimaataanpak op het Groningse bedrijventerrein Euvelgunne terugkijken.

De bedrijven op Euvelgunne lieten zien dat ook zij zich maatschappelijk verantwoordelijk voelen en graag een bijdrage willen leveren aan de oplossing van de klimaatproblematiek. Dat zij daarbij oog hebben voor andere waarden komt goed tot uitdrukking in de aanleg van een grote ‘biodiversiteitswadi’ met onder andere een groot insectenhotel.

Reacties

Uit de reacties tijdens en na afloop van het webinar kwam naar voren dat de aanpak op het Groningse Euvelgunne bij veel mensen de ogen geopend heeft en zicht geeft op nieuwe perspectieven. Bijvoorbeeld die van Thuy Do (gemeente Rotterdam): “In de toekomst hebben we misschien helemaal geen riolering meer nodig op bedrijventerreinen, omdat de bedrijventerreinen hun eigen afvalwater als grondstof gebruiken. Daarvan zijn er nu al voorbeelden.”