Het begon ermee dat docent Civiele Techniek Kristoff Derveaux zich bij zijn start op de Saxion Hogeschool in Enschede afvroeg wat er bij een flinke plensbui met het water op het Saxionplein gebeurde. Hij kreeg de ruimte om met studenten en professionele partijen met het plein aan de slag te gaan. Dit voorjaar was het zover: de plannen werden goedgekeurd en het plein ging op de schop. Onlangs was de officiële opening van het Klimaatplein.

Samenwerking tussen studenten en professionals

Hitte, droogte en wateroverlast; het plein aan de hoofdlocatie van hogeschool Saxion was aan verbetering toe. In een samenwerkingsverband tussen Saxion, de studenten en het waterschap is het plein op de schop gegaan en zijn er zichtbare verbeteringen aangebracht om het plein leefbaarder, socialer en groener te maken. Het Klimaatplein is tot stand gekomen in samenwerking met veel partijen. Studenten van de hogeschool hebben samen met bedrijven en het waterschap in de Werkplaats Water & Klimaat van de Stichting Pioneering de plannen doorontwikkeld.

Klimaatplein als voorbeeld in heel Nederland

Klimaatpleinen hebben de toekomst volgens het samenwerkingsverband Stichting Pioneering. Steden worden te warm, te droog en wateroverlast neemt er de overhand; allemaal gevolgen van de klimaatverandering. Met het Klimaatplein bij hogeschool Saxion hopen de initiatiefnemers een voorbeeld te zijn voor andere pleinen in heel Nederland. 

Eigen water behouden en infiltreren

De waterafvoer is het belangrijkste onderdeel van de vernieuwing. Het ‘eigen’ water bijhouden en infiltreren op het plein, dat is de ambitie en moet via innovatieve wadi’s gebeuren.

Dervaux: “In één wadi gaan we op verschillende plekken infiltratieproeven doen om te kijken hoe verdichting door betreding optreedt. Een andere wadi is ingericht als droogtezone om te kijken hoe natuurlijke beplanting reageert op lange periodes van droogte. En we hebben temperatuursensoren op het plein opgehangen die continu de temperatuur en vochtigheid meten, zodat we zicht krijgen op de ‘hotspots’ op het plein.”

Klimaatplein wordt nu al meer gebruikt

Dervaux vertelt trots hoe de verbouwing nu al resultaat oplevert: “De opening is ondertussen geweest en de komende maanden wordt de beplanting aangebracht. We zien nu al dat het plein veel meer werd gebruikt. De raingardens werken al (200 000l buffer), wat erop neerkomt dat we bijna geen regenwater meer naar de riolering sturen. Er zijn extra zitbankjes gemaakt en dat trekt ook aan zodat bij goed weer de randen van de raingardens ook worden gebruikt.”