Afgelopen zondag 9 juli plensde het in het Zwolse stationsgebied en de wijk Assendorp. Een zeer lokale stortbui met op plekken 100 mm per 1,5 uur kwam naar beneden. Na vier uur was het water verdwenen, opgenomen in de bodem. Dankzij de klimaatmaatregelen die Zwolle had genomen. Zo zijn er kratten onder het station geplaatst die een Olympisch zwembad aan regenwater kunnen bergen. Ook is er een superkolk geplaatst om het water snel te kunnen infiltreren.

Foto tijdens de stortbui en 4 uur later:

Plensbui_100mm90min_9jul23_Stationsgebied2
Stationsgebied_na_4uur_9jul23

Toekomstbeeld: meer van dergelijke stortbuien

Dit soort buien komen in de voorspellende modellen slechts eens in de 100 jaar voor. Maar door de klimaatverandering gaan we ze veel vaker meemaken. Het onderstreept de noodzaak van klimaatadaptatie en dat iedereen zich aanpast aan steeds extremer weer. Doordat de buien nu erg lokaal waren, hebben bijvoorbeeld de bedrijventerreinen geen of minder hinder ondervonden. Maar als die bui bijvoorbeeld in Marslanden was gevallen, hadden bedrijven mogelijk wel schade ondervonden. Dat is het grootste bedrijventerrein van Overijssel.

Bedrijventerreinen niet toekomstbestendig

Er zijn zo’n 3500 bedrijventerreinen in Nederland en die beslaan samen ongeveer eenderde van het oppervlak in Nederland. Nog geen 2% daarvan is al klimaatadaptief gemaakt en dat onderstreept de noodzaak voor ondernemers om in actie te komen.

Hitte-eiland of waterbad

Jelle de Jong van IVN Nederland: “Veel bedrijventerreinen zijn verouderd en niet toekomstbestendig. Ons klimaat verandert, zomers worden heter en regenbuien zijn heftiger. Door die verstening zijn bedrijventerreinen vaak hitte-eilanden. Als er niets verandert, kan de gemiddelde temperatuur op een zomerse dag op een bedrijventerrein in de toekomst stijgen tot boven de 40 graden Celsius. Bij heftige regenbuien kan het water niet wegvloeien. Daardoor is 87% van de 3.500 bedrijventerreinen gevoelig voor wateroverlast. Dit kan bedrijfsprocessen vertragen of zelfs stil leggen voor een of meerdere dagen. Grijpen we nu niet in, dan wordt de impact van klimaatverandering op bedrijventerreinen en bedrijfsprocessen alleen maar groter.”

Lees het hele interview met Jelle op Atlas Natuurlijk Kapitaal