Zwolse subsidie voor 100 groene tuin makeovers sociale huurwoningen

Arjan Spaans, wethouder Duurzame Stad, reikte woensdag 8 november bij woningcorporatie SWZ een aanmoedigingscheque van 49.000 euro subsidie uit aan de Zwolse woningbouwcorporaties. De gemeente Zwolle stelt de subsidie beschikbaar aan de corporaties, zodat zij samen met de huurders en Stichting Straatboer de tuinen bij de woningen kunnen vergroenen en klimaatbestendig maken.

Yvonne En Wethouder Spaans Houden Cheque Vast

Al veel animo voor tuin make-overs

Vorig jaar was SWZ de eerste die deze aanpak probeerde. Tien huurwoningen kregen toen een tuin make-over in samenwerking met Stichting Straatboer. Het was zo’n succes dat SWZ het project graag op grotere schaal wilde uitvoeren. Sinds begin april dit jaar konden huurders zich daarom opgeven voor een tuin make-over. Inmiddels kregen al 72 huurwoningen op deze manier een groene make-over.

Huurders krijgen bij het onttegelen en vergroenen van de tuinen hulp én nazorg van Straatboermedewerkers. Zo krijgen huurders tot een half jaar na de make-over nog tips en begeleiding bij het tuinonderhoud. Ook worden app-groepen gemaakt met huurders uit dezelfde buurt om elkaar te helpen en tips uit te wisselen om hun duurzame, klimaatbestendige tuin te onderhouden. Woningcorporaties deltaWonen en Openbaar Belang zijn nu ook bezig deze werkwijze op te pakken. DeltaWonen heeft inmiddels 12 sociale huurwoningen een groene make-over gegeven, Openbaar Belang zal ook 10 make-overs doen.

Sociaal innoveren én verduurzamen

Arjan Spaans: “Deze aanpak is een prachtig voorbeeld van hoe we inwoners motiveren om hun tuin te vergroenen en samen de buurt weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ik hoop dat nog veel meer tuinen een dergelijke make-over krijgen. Tegels eruit, groen erin! Samen werken we zo aan de verduurzaming van ons mooie Zwolle.“

Climate Campus programma

De subsidie voor de make-overs komt grotendeels uit Regio Deal Regio Zwolle. Dit is een investeringsprogramma om met projecten de leefbaarheid, innovatiekracht en verduurzaming in Regio Zwolle te versterken. Het Climate Campus programma van gemeente Zwolle is een van die projecten en zorgt voor het versneld klimaatbestendig maken van Regio Zwolle. Een kleiner deel van de subsidie komt van de Buurtbonus van het Zwolse wijkbeheer.