Wij zijn de Climate Campus, een netwerk van overheden, onderwijs en onderzoeksinstellingen, ondernemers en maatschappelijke initiatieven. In het netwerk werken we vernieuwend samen voor een klimaatbestendige IJssel-Vechtdelta, die klimaatbestendig is, economisch krachtig en zelfbewust.

IJssel-Vechtdelta

De IJssel-Vechtdelta, een compacte miniatuurdelta met bijna alle water- en klimaatadaptatie vraagstukken van Nederland op overzichtelijk schaalniveau bij elkaar. Ideale proeftuin voor klimaatadaptatie en kweekvijver voor nieuwe kennis, producten, diensten en talent in water en klimaat. Daarmee ook een potentiële demonstratiedelta met internationale relevantie. Het is onze overtuiging dat vernieuwend en slim samenwerken klimaatadaptatie zal versnellen en méér dan dat. Het brengt andere maatschappelijke vraagstukken ook verder en stimuleert nieuwe economie.

De stichting Climate Campus verbindt uiteenlopende vraagstukken en netwerkpartners door belangen, kennis en geld te matchen.

De implementatiekracht in het netwerk versterken. De kansen op innovatie vergroten. En daarmee het ontstaan van nieuwe kennis stimuleren. Uniek is de actieve koppeling tussen professionals in het netwerk met de lokale gemeenschap. Meer weten over het gedachtengoed van Climate Campus? Lees het Drieluik en ontdek waarom we dit netwerk zijn gestart. En hoe we vernieuwend en slim proberen samen te werken.

Deel 1 schetst hoe ruimtelijke adaptatie, economie en cultuur elkaar kunnen versterken en leiden tot een internationale demodelta. 

Deel 2 beschrijft de rol die Climate Campus vervult in de nieuwe netwerkgovernance.

Deel 3 laat met voorbeelden zien hoe nieuwe vormen van netwerkgovernance kunnen leiden tot vernieuwing en maatschappelijke meerwaarde. 

Meedoen

Bent u ondernemer, werkzaam bij overheid of onderwijsinstelling of inwoner van de regio IJssel-Vechtdelta?