Op donderdag 29 september 2022 vond in de IJssel-Vechtdelta de Ontbijtsessie Regionale Kennisagenda voor klimaatadaptatie plaats, georganiseerd door Climate Campus. Tijdens deze sessie kwamen deelnemers van ruim 30 partnerorganisaties uit het netwerk bijeen om te brainstormen over de zes onderstaande thema’s, die relevant zijn voor klimaatadaptatie in de regio. De uitkomsten van de ontbijtkennissessie zijn verwerkt in de Kennisagenda Klimaatadaptatie IJssel-Vechtdelta. Meer weten over de Kennisagenda Klimaatadaptatie en wat jij hierin kunt betekenen? Laat het ons weten. 

Terugblik ontbijtsessie

Het was met zo’n 60 deelnemers tussen acht en negenen al een gezellige drukte tijdens de inloop ontbijtsessie in Perron038 in Zwolle,  Na het openingswoord van voorzitter Liesbeth Rijsdijk van Climate Campus werd de Kennisagenda gepresenteerd door Lisa de Groot, programmamanager Klimaatadaptatie van de gemeente Zwolle en Ivo Boerdam, coördinator bureauteam Climate Campus. Ook werd het programma kort toegelicht.

IvoBoerdam_IMG_5990
In de carrousel ruimte van Perron038 kregen deelnemers presentaties van de experts en gingen daarna met elkaar in gesprek over de thema’s van de kennisagenda.

Daarna ging iedereen naar de carrousel ruimte. Daar werden zes thema’s kort ingeleid door expert sprekers, die stuk voor stuk prikkelende presentaties ten gehore brachten. De deelnemers konden vervolgens per groep een verdiepingsslag maken door met elkaar in discussie te gaan en ideeën te opperen en te bespreken. Op die manier werd in korte tijd kennis gedeeld over relevante klimaatadaptatiethema’s. De uitkomsten lees je hier.

 1. Governance & samenwerken:
  Leander Ernst (gemeente Raalte)
 2. Zoetwaterdelta
  Nanco Dolman (Deltares) & Godelieve Wijffels (RIVUS)
 3. Nature based solutions:
  Ger Pannekoek (EWB Urban Rainshell) & Bauke de Vries (Hogeschool Saxion)
 4. Burgerparticipatie & sociale innovatie:
  Adriaan Mosterman (Team Klimaat Actief) & Arjan Broer (Heel Breed)
 5. Klimaatbewust gedrag:
  Anne van Valkengoed (RUG) & Edith Camerik (gemeente Zwolle/CATCH)
 6. Hittestress, sponswerking, groendaken, gezondheid:
  Koen Weytingh (Toekomst Sterk)

  Tijdens de Ontbijtsessie werd ook aandacht besteed aan de rol die bewustwording en educatie kunnen spelen bij het bevorderen van klimaatadaptatie. Door mensen bewust te maken van de gevolgen van de klimaatverandering en hen te informeren over hoe zij zich hiertegen kunnen wapenen, kan er een grotere draagvlak worden gecreëerd voor de benodigde maatregelen.

  De Ontbijtsessie was een succes en heeft geleid tot een rijke lijst met ideeën en aanbevelingen voor verdere actie op het gebied van klimaatadaptatie in de IJssel-Vechtdelta. In 2023 kunnen deze ideeën verder worden uitgewerkt en mogelijk geïmplementeerd, om zo de regio beter bestand te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

  De IJssel-Vechtdelta is een belangrijke economische en toeristische regio in Nederland, met een rijke historie en een prachtig landschap. Helaas is de regio ook kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering, zoals extreme neerslag, droogte en hoge temperaturen. Om de gevolgen van deze veranderingen op te vangen, is het belangrijk dat er maatregelen worden genomen om de regio te beschermen tegen deze bedreigingen.