Op 1 juni hadden we onze eerste editie van Podium Climate Campus. Tijdens deze speciale editie van Climate Campus Connects pakken netwerkpartners het podium om projecten en ontwikkelingen rondom een klimaatadaptieve regio met het netwerk te delen. 

Op deze eerste editie pakten vijf partners het podium en vertelden ze meer over de mooie projecten en activiteiten die lopen om samen met inwoners, ondernemers, onderzoekers en overheden van de IJssel-Vechtdelta een klimaatrobuuste regio te maken. In vijf deelsessies maakte het netwerk onder andere kennis met tools om inzicht te krijgen in transitiepatronen, met natuurlijke en circulaire manieren om regenwater op te vangen en natuurlijk met elkaar!

Deze vijf deelsessies stonden op het programma:

Renate Postma – Gemeente Zwolle

‘Zwolle als Water Cycle City’ en ‘Digital Solutions for Climate Adaptation’: twee voorbeelden van initiatieven waarvoor een aanvraag loopt binnen de Europese Interregsubsidie voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Renate Postma van de Gemeente Zwolle gaat ging met het netwerk in gesprek over deze subsidie en deze initiatieven: zijn er partners die zich willen aansluiten bij deze initiatieven? Of zijn er nog andere initiatieven interessant voor deze subsidie?

Bekijk hier de presentatie van Renate

Ger Pannekoek – EWB Urban Rainshell

In tijden van droogte en in tijden van heftige regenval moeten we slim met ons regenwater omgaan! Dat begint met regenwater opvangen in natte tijden. Door dit regenwater op te vangen en te zuiveren zijn nuttige toepassingen voor dit water denkbaar! EWB Circular Rain doet dit op een natuurlijke en circulaire manier. Hierover praatte Ger Pannekoek het netwerk bij.

Bekijk hier de presentatie van Ger

Leander Ernst – Gemeente Raalte

Inzicht in transitiepatronen kan ons helpen om de transitie naar een klimaatrobuuste IJsselvecht-Delta in een stroomversnelling te brengen. Leander Ernst van de gemeente Raalte presenteerde een tool die gebruikt wordt in onderzoek naar de transitie naar een Circulaire Economie. Geeft deze tool daadwerkelijk inzicht in transitiepatronen? En kan deze ook breder worden ingezet? Bijvoorbeeld voor klimaatadaptatie?

Bekijk hier de presentatie van Leander

Adriaan Mosterman – Team Klimaat Actief

Hoe benut je de energie van inwoners? Wat maakt dat ze zich willen inzetten voor een klimaatadaptieve leefomgeving? En hoe zorg je dat deze energie zich op grotere schaal verspreidt? Deze aspecten van burgerparticipatie kwamen aan bod in de deelsessie van Adriaan Mosterman van Team Klimaat Actief.

Van Adriaan is er helaas geen presentatie: hij presenteerde zijn verhaal zonder digitale ondersteuning

Marieke van Zanten – Het Oversticht

Hoe gingen we vroeger om met water? Hoe werd het benut, afgevoerd en geweerd? Kunnen we die kennis gebruiken voor de huidige opgaven? En hoe dan? Marieke van Zanten van Het Oversticht nam het netwerk mee in het project Proeftuin Opgewekt waarin wordt onderzocht hoe landgoederenzones kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie en energieopgaven.

Bekijk hier de presentatie van Marieke