Willen we in 2025 flinke stappen hebben gemaakt naar een klimaatbestendige en (ook economisch) veerkrachtige en zelfbewuste IJssel-Vechtdelta, dan vraagt dit om nog veel meer samenwerking. Dat is de missie van Climate Campus: de onderlinge samenwerking aanjagen door partijen met elkaar te verbinden daar waar kansen zijn voor klimaatadaptatie. 

Ons aanbod omvat zes kernactiviteiten die elkaar aanvullen, aanscherpen en inspireren: 

  1. Makelen en verbinden, lokaal, regionaal en (inter)nationaal. 
  2. Kennisdelen en bevorderen dat nieuwe kennis wordt ontwikkeld door onze Climate Campus Connects bijeenkomsten en webinars. Maar ook door relevante webinars en bijeenkomsten van anderen te promoten. 
  3. Inwoners en professionals verbinden en daarmee inwonersinitatieven een groen zetje geven via Team Klimaat Actief. 
  4. Citizen Science bevorderen, ervaringsdeskundige inwoners uitnodigen en hun inbreng en kennis benutten om kennis te vergroten over het klimaat en klimaatadaptatie. 
  5. Een proeftuin willen zijn voor professionals op gebied van water en klimaat en voor de markt van hoveniers, tuincentra en (landschaps-)architecten en stedenbouwkundigen en projectontwikkelaars, voor experimenten, het onderzoeken en testen van concepten en productinnovatie. 
  6. Jong talent (human capital) kansen bieden om zich te scholen en ontwikkelen op het gebied van water en klimaatadaptatie. 

We willen slimme samenwerking uitlokken en een netwerkgovernance ontwikkelen waardoor initiatieven sneller van de grond komen. Ook experimenteren we met Smart City toepassingen omdat we denken daarmee in staat te zijn om klimaatadaptatie te versnellen. 

Hoe kun je marktpartijen interesseren om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die nog niet mainstream zijn? Dat is het idee achter het initiatief de Klimaat Inspiratietuin. Een voorbeeld van slimme samenwerking. 

Het is onze overtuiging dat vernieuwend en slim samenwerken klimaatadaptatie zal versnellen en méér dan dat. Het brengt andere maatschappelijke vraagstukken ook verder en stimuleert nieuwe economie. 

De stichting Climate Campus verbindt uiteenlopende vraagstukken en netwerkpartners door belangen, kennis en geld te matchen. Dat versterkt de implementatiekracht in het netwerk en vergroot de kansen op innovatie. Er ontstaat nieuwe kennis en er wordt werk met werk gemaakt. Uniek is de actieve koppeling tussen professionals in het netwerk met de lokale gemeenschap. 

Meer weten over het gedachtengoed van Climate Campus? Lees het Drieluik en ontdek waarom we dit netwerk zijn gestart. En hoe we vernieuwend en slim proberen samen te werken. 

Deel 1 schetst hoe ruimtelijke adaptatie, economie en cultuur elkaar kunnen versterken en leiden tot een internationale demodelta. 

Deel 2 beschrijft de rol die Climate Campus vervult in de nieuwe netwerkgovernance. 

Deel 3 laat met voorbeelden zien hoe nieuwe vormen van netwerkgovernance kunnen leiden tot vernieuwing en maatschappelijke meerwaarde.