Uitvoering CATCH pilot Zwolle

Van de community building strategie zijn binnen de CATCH-pilot de volgende onderdelen uitgevoerd.

Climate Escaperoom ontwikkeling

De verrijdbare climate escaperoom Adapt or BTrapped (pas je aan of je zit vast) werd voorjaar 2020 onthuld na een jaar van ontwerpen, prototypes ontwikkelen en testen. Twee verschillende studententeams van de creatieve vakschool Cibap en Hogeschool Windesheim hebben hem gebouwd bij gamestudio 038Games naar een idee van trainees van Waterschap Drents Overijsselse Delta. De realisatie werd mogelijk door samenwerking in het Climate Campus netwerk. Daarnaast werkt het Zwolse Escaperoombedrijf The Great Escape mee voor een professionele escaperoombeleving. Peter Snijders, burgemeester van Zwolle figureert in de filmclip voor de escaperoom. Lees meer over de escaperoom.

Inzet escaperoom en stadsdebat

Na de feestelijke onthulling in juni 2020 kregen inwoners van de twee Zwolse buurten, Wipstrik en Stadshagen de primeur. Zij konden op vier dagen in september 2020 de mobiele escaperoom spelen en een toekomst betreden (2050), waar klimaatverandering zijn impact heeft gehad. Slechts 20 minuten kregen de spelers om te ontsnappen door puzzels over klimaatverandering op te lossen en adaptatiemaatregelen goed toe te passen. Daarna werden inwoners uitgenodigd voor deelname aan het stadsdebat dat door Corona een individueel karakter kreeg. Lees hier meer over dit stadsevent en -debat.

Catch pilot Zwolle - afb 2
Foto van inwoners en de escaperoom

Worden inwoners zich eerder bewust van de noodzaak van klimaatadaptatie als ze een escaperoom over klimaat hebben gespeeld? Voor Zwolle en het Europese project CATCH is dat een belangrijke vraag. Daarom ging de inzet van de escaperoom gepaard met wetenschappelijk onderzoek met medewerking van de Rijksuniversiteit Groningen. De uitkomsten worden verwacht in de loop van 2022.

Actionplan

Voor het spelen van de escaperoom is een actionplan ontwikkeld. Gemeenten en andere organisaties die de escaperoom willen inzetten, kunnen snel aan de slag met dit actionplan dat gemakkelijk aan de eigen situatie is aan te passen. Interesse? Mail ons

Adoptie door partners

Na de realisatie is verkend hoe bedrijven, overheden en andere organisaties, aangesloten bij Climate Campus de escaperoom kunnen inzetten voor eigen gebruik door medewerkers, relaties, inwoners en andere doelgroepen. Dat heeft geleid tot een overeenkomst met de provincie Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Beiden faciliteren Overijsselse gemeenten en gemeenten aangesloten bij RIVUS om de escaperoom in te zetten, bijvoorbeeld voor de risicodialogen in hun gemeenten over klimaatadaptatie. Meer weten? Mail ons

Lees hier meer over de CATCH pilot van gemeente Zwolle.
Of lees meer over de tweede serious game die Zwolle en Climate Campus ontwikkelden voor CATCH.