Een tweede serious game die Zwolle graag wilde ontwikkelen was een soort SIM City spel dat zich afspeelt in de digitale tweelingstad van Zwolle en dat inwoners uitdaagt om hun eigen tuin, buurt en stad te vergroenen en water meer ruimte te geven. In het najaar van 2020 is een start gemaakt met het design, nadat gamebouwer Grendel Games de aanbesteding had gewonnen voor deze opdracht. Na maanden van ontwikkeling met een testgroep van stakeholders uit het netwerk van Climate Campus kon in maart 2021 de pilot van start gaan met het eerste prototype van het spel. Lees meer over de Garden Battle en de pioniers van het eerste uur in Tweelingstad Zwolle.

Prijsuitreiking en stadsbreed aanbod

Na de pilot werd de 2.0 versie van de Garden Battle gelanceerd. Inwoners van Wipstrik en Stadshagen konden zich hiervoor aanmelden. Eind april 2021 volgden nog extra mogelijkheden in het spel, zoals een ontwerp maken voor een buurtplein of ander stukje openbare ruimte. Er vielen mooie prijzen te winnen. Daarop volgde in juni van 2021 de prijsuitreiking en vielen 7 winnaars in de prijzen. Daarna werd de Garden Battle opengesteld voor de hele stad, alle inwoners konden in de maand juni meedoen. Ook hierbij is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van deze serious game. De uitkomsten worden verwacht in de loop van 2022.

Klimaatadaptatiestrategie voor de lange termijn

Met de uitkomsten van CATCH kan Zwolle haar langetermijnstrategie voor klimaatadaptatie op stadsniveau afronden. Een strategie die maatregelen op alle niveaus integreert (van rivieren tot regentonnen). Zwolle ziet community building als een belangrijke maatregel om een stad te worden met inwoners die zich goed weten aan te passen aan de nieuwe weersextremen. Het Zwolle-team verwacht daarom dat de uitkomst van de pilot gaat helpen om de succesvolle uitvoering van de klimaatadaptatiestrategie voort te zetten voor de lange termijn. Bovendien levert de uitkomst van de pilot waardevolle input voor het Catch-dashboard (Decision Support Tool).

Catch Garden Battle - afb. 2

DST Tool Monitoring

De partners ontwikkelen samen een decision support tool – een soort monitoring instrument om te zien hoe ver de stad op weg is met het klimaatbestendig worden en om onderweg de strategie steeds te kunnen aanpassen aan nieuwe ervaringen en inzichten.

Vervolg (CATCH Extension)

Het CATCH project zou eindigen in de zomer van 2021. Echter, het succes en de positieve ervaringen van de pilotpartners hebben geresulteerd in een verlenging van het project. Dit heeft Zwolle en Climate Campus in staat gesteld tot het doorontwikkelen en breder uitrollen van de Garden Battle naar eerst twee wijken – Wipstrik en Stadshagen – en daarna zelfs Zwolle-breed. Lees hier meer over de uitkomsten, prijsuitreiking en winnaars van de Garden Battle.  

Lees meer over de CATCH pilot van gemeente Zwolle.

Of lees meer over Adapt or BTrapped, de mobiele climate escaperoom, die Zwolle en Climate Campus ontwikkelden voor CATCH.