Onderwijs & Onderzoek

Climate Campus is het platform dat kennis en onderwijs mobiliseert rondom de Sustainable Development Goals en Klimaatadaptatie. Wij willen bijdragen aan een duurzame planeet voor ons allemaal. Dit doen we door klimaatadaptieve uitdagingen voor de toekomst op te pakken. Via het onderwijs werft Climate Campus actief ambassadeurs voor de toekomst. Van peuter tot professional en van keukentafel tot collegezalen. Inspireren en uitdagen om blijvend op ontdekking te gaan met een creatief oplossend denkvermogen

Denk- & Doekracht

Door het aanbieden en begeleiden van betekenisvolle stageplekken en opdrachten verbindt Climate Campus studenten en docenten van het beroeps- technisch en hoger onderwijs en bedrijven met elkaar. Dat biedt studenten praktijkervaring en mensen uit de praktijk, onderzoekers en deskundigen de mogelijkheid om samen een onderwijsaanbod te ontwikkelen dat inspeelt op wereldwijde veranderingen en 21-eeuwse vaardigheden. Tegelijkertijd zorgt het voor verbinding en wordt het respect en begrip vergroot voor de denk- & doekracht binnen de verschillende disciplines PO, VO, MBO, HBO en WO.

Onderzoek

Ook brengt Climate Campus wetenschappelijke, creatieve en technische expertises samen en stimuleert onderzoek naar praktische oplossingen voor duurzame ontwikkeling rond actuele thema’s zoals klimaatadaptatie, economie en voedselzekerheid. Daarbij kan bouwen en ondersteunen van netwerken, zorgen voor verbinding en het delen van ervaring en ontwikkelingen versnellen.

Voorbeelden van onze onderwijsinitiatieven