Klimaat escaperoom extra voordelig voor alle 25 Overijsselse en vijf Drentse gemeenten

Aantrekkelijk aanbod van provincie Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta

Alle 25 gemeenten in Overijssel kunnen de mobiele klimaat escaperoom Adapt or BTrapped tenminste één keer inzetten voor 350 euro per dag. Dat is de helft van het niet commerciële dagtarief van 700 euro. De andere helft legt de provincie Overijssel bij. Lees hieronder wat het aanbod precies inhoudt en hoe jouw gemeente er gebruik van kan maken.

Ben je één van de vijf Drentse gemeenten in het beheergebied van waterschap Drents Overijsselse Delta? Dan rijdt de escaperoom zelfs gratis naar jouw inwoners toe dankzij het waterschap!

Prov-Overijssel-logo
Met cofinanciering wordt inzet escaperoom extra aantrekkelijk
WDODelta-logo
Voor vijf Drentse gemeenten is inzet escaperoom zelfs kosteloos
Schermafbeelding 2021-01-21 om 10.28.22
Adapt or BTrapped, mobiele klimaat escaperoom die inwoners bewust maakt en activeert voor klimaatadaptatie

De inzet van de mobiele klimaat escaperoom maakt inwoners, ondernemers én eigen medewerkers op een speelse manier bewuster van de risico’s van klimaatverandering en de gevolgen. Bovendien krijgen inwoners tijdens het spel praktische maatregelen aangereikt om hun woning, tuin en balkon meer als een spons te laten werken.

Spelers worden uitgedaagd om binnen 20 minuten te ontsnappen. Inclusief introductie en nabespreking bedraagt de totaalbeleving een half uur. Per speeldag kun je met de escaperoom ruim 100 inwoners bereiken en via (sociale) media nog eens een veelvoud daarvan. De escaperoom werd ontwikkeld in het Europese CATCH project.

Cadeautje voor actieve inwoners

Na corona zijn er weer veel geschikte speldagen mogelijk, denk aan Burendag, de Week van Ons Water, festivals, informatiebijeenkomsten, en nog vele, vele andere mogelijkheden dit kalenderjaar. Er zijn ook gemeenten die een escaperoom speldag aanbieden aan (inwoners)initiatieven als positieve waardering of stimulans voor het vergroenen van de buurt of het bedrijventerrein.

Inclusief spelbegeleiding

Het inzetten van de klimaat escaperoom is extra makkelijk voor gemeenten. Het escaperoom bedrijf The Great Escape, gespecialiseerd in uiteenlopende escaperoomspellen, neemt je hierbij veel werk uit handen. Zo verzorgen ze de begeleiding en opvang van de spelers tijdens de speldag. Voor gemeenten is zo’n speldag een uitgelezen kans om met inwoners in gesprek te raken. Daardoor weet je beter hoe jouw inwoners tegen klimaatverandering aankijken en welke maatregelen aanspreken.

Zo eenvoudig boek je de escaperoom

Gemeenten kunnen rechtstreeks contact met The Great Escape opnemen om een speldag te boeken voor je doelgroep op de gewenste datum en locatie. Als dag en locatie zijn ingepland, kun je de inwoners of andere doelgroep uitnodigen via een oproep in de (sociale) media en bijvoorbeeld via een bewonersbrief. Je kunt daarbij inwoners hun eigen tijdslot laten reserveren bij The Great Escape.

Helemaal gemakkelijk is het om de escaperoom in te zetten op een evenement waar al veel bezoekers komen, denk aan festivals en soortgelijke bijeenkomsten.

Aan de hand van de flyers “Introductie voor gemeenten” en “Stappenplan inzet klimaat escaperoom” kunnen gemeenten een speldag naar eigen behoefte regelen, bijvoorbeeld in samenwerking met communicatie.

Inwoners bewustmaken wat ze zelf kunnen doen

Vooraf, tijdens en na afloop van het spel wordt op speelse wijze gewerkt aan het bewustmaken van de deelnemers dat het klimaat verandert en wat zij zelf kunnen doen. Na afloop van het spel wordt nagepraat met de spelers over hoe zij het spel beleefd hebben. Ook wordt een flyer ‘klimaatadaptatie-maatregelen’ ingezet om met spelers te bespreken welke maatregelen zij zelf al nemen en wat zij nog meer kunnen doen.

Gedragsonderzoek

Om de impact van deze klimaat escaperoom te onderzoeken is samenwerking gezocht met een gedragswetenschapper van de Rijksuniversiteit Groningen. Deelnemers die mee willen doen, krijgen vooraf en na afloop een online vragenlijst via een QR-code. Middels deze voor- en nameting wordt het effect van het spel op de bewustwording getoetst van:

 1. de verandering van het klimaat,
 2. de inschatting voor risico’s van klimaatverandering in eigen omgeving,
 3. het eigen handelingsperspectief.

In de kleine groep waar tot dusver onderzoek naar is gedaan, is vooral in de onderdelen 2 en 3 een verschuiving zichtbaar. Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen is er belangstelling om het onderzoek op te schalen en erover te publiceren (effect van serious games op gedrag). Hoe meer deelnemers vanuit gemeenten in Overijssel en Drenthe meedoen, hoe significanter dit gedragsonderzoek kan worden. Dit biedt dan weer kansen om de kennis te delen en ervan te leren.

Kortom, met de escaperoom kunnen gemeenten invulling geven aan de risicodialogen uit het DPRA. Cofinanciering van de provincie Overijssel of het aanbod van waterschap Drents Overijsselse Delta maken dit extra aantrekkelijk!

Samengevat

 • De klimaat escaperoom boek je bij escaperoombedrijf The Great Escape in Zwolle.
 • De escaperoomtrailer wordt op de afgesproken dag voor jouw bijeenkomst of event speelklaar naar de gewenste locatie vervoerd.
 • Inclusief spelbegeleider die het spel introduceert bij de inwoners/spelers.
 • Na afloop wordt met de spelers een nagesprek gevoerd over wat ze beleefd hebben tijdens hun escape en met de flyer wordt de link gelegd met klimaatadaptatiemaatregelen.
 • Uiteraard is de escaperoom ook buiten dit aanbod om te boeken; neem hiervoor ook contact op met The Great Escape.
 • Een speeldag inclusief spelbegeleiding, voorbereiding en nazorg bedraagt voor niet-commerciële initiatieven 700 euro exclusief 21% btw en transport (commercieel tarief: 950 euro). Zie ook de webpagina van The Great Escape.
 • Per speldag kunnen 16 teams (4 tot 6 mensen behorend bij een huishouden) de escape room spelen in tijdslots van 30 minuten (10 minuten introductie, 20 minuten spel en nabespreking).

Aanbod provincie Overijssel

 • Inzet klimaat escaperoom voor slechts de helft van de prijs, 350 euro per speeldag, de provincie betaalt andere helft.
 • Geldt voor alle gemeenten in Overijssel en maximaal 2 speeldagen, zolang de voorraad strekt (er is budget voor 25 speeldagen).
 • Geldig voor 2023 zolang de voorraad strekt.
 • Boeken bij The Great Escape op deze speciale webpagina.

Aanbod waterschap Drents Overijsselse Delta

 • Geldt voor de 5 Drentse gemeenten in beheergebied WDOD.
 • Eenmalig gratis inzet van de klimaat escaperoom.
 • Geldig voor 2023.
 • Boeken bij The Great Escape op deze speciale webpagina.

Meer weten?

Heeft jouw gemeente belangstelling voor dit aanbod? Kijk dan snel op de besloten webpagina van The Great Escape en vul het contactformulier in.

Je kunt ook een mail sturen met je contactgegevens naar Laurens van Laar, eigenaar van The Great Escape.