“Na deze middag ben ik echt hoopvol gestemd! Er zijn zoveel beren op de weg te zien als het gaat om het vergroenen van bedrijventerreinen. Maar vanmiddag zag ik positieve voorbeelden van verduurzaming en energietransitie op bedrijventerreinen.”

Dit was 1 van de reacties tijdens onze Climate Campus Connects van september 2023. Inspirerend, informatief en concreet. Dat is hoe de mensen de verhalen van onze verschillende sprekers hebben ervaren. In 6 deelsessies maakte het netwerk kennis met een interessant onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen, met verticale vergroening van gebouwen, met persoonlijke ervaringen bij bedrijventerrein RW50 in Kampen en meer.

  • In Nederland zijn ruim 4000 bedrijventerreinen met een oppervlak van 112.000 hectare.
  • Uit onderzoek blijkt dat er veel verharding is en nauwelijks (biodivers) groen. Slechts 40 bedrijventerreinen zijn toekomstbestendig.
  • Publieke organisaties, gemeenten, provincie en rijk gaan ondernemers stimuleren om maatregelen te nemen.
  • Er liggen kansen door vergroening toe te passen en anders om te gaan met regenwater.
IMG_7906

Deze 6 deelsessies stonden op het programma:
Sven Bos, TAUWProgramma werklandschappen van de toekomst – kansen voor het netwerk

Sven van den Bos van TAUW gaf een presentatie over Werklandschappen van de toekomst. Dit programma heeft als doel om binnen 10 jaar 1.000 bedrijventerreinen versneld toekomstbestendig te maken. Van grijze, onaantrekkelijke bedrijventerreinen naar groenblauwe, toekomstgerichte en klimaatbestendige werklandschappen van de toekomst.

Om dit doel te bereiken wordt er onderzocht wat ondernemers nodig hebben om hun bedrijf versneld toekomstbestendig te maken. Daartoe wordt gewerkt aan een verscheidenheid aan tools, zoals een maatschappelijke kosten-baten-analyse, een fonds, een innovatiedatabase en een handboek co-creatie op bedrijventerreinen.

Ben jij ook benieuwd hoe wij deze grijze en onaantrekkelijke bedrijventerreinen kunnen ombouwen naar groenblauwe, klimaatbestendige werklandschappen van de toekomst?

Bekijk hier de presentatie van Sven

Andries Slegten, Gemeente ZwolleLessen uit de praktijk: Verduurzaming en Klimaatadaptatie op bedrijventerrein Voorst
Andries vertelt hoe op bedrijventerrein Voorst de gemeente Zwolle, de parkmanager en de ondernemers van het bedrijventerrein de eerste stappen zetten om te verduurzamen. Via een enquête verspreid onder álle ondernemers van het bedrijventerrein is belangrijke input opgehaald. De gemeente heeft vervolgens opdracht gegeven aan een adviesbureau om bij de ondernemers door te vragen waar mogelijke kansen zijn om bedrijfsprocessen te verduurzamen. Ook wordt onderzocht welke bedrijven mogelijk samen kunnen optrekken, bij het gebruikmaken van elkaars reststromen, en door gezamenlijk mee te doen met de energietransitie en/of te vergroenen. Zo wordt gebouwd aan een sterke samenwerking.

De invloed van klimaatverandering op bedrijfsprocessen wordt nog niet door iedere ondernemer als direct urgent ervaren, stelt Andries. Maar toch zien steeds meer ondernemers dat om personeel aan te trekken en vast te houden, duurzaam ondernemen steeds belangrijker wordt. Ook daalt het besef in dat de productiviteit van werknemers snel achteruit gaat bij extreme hitte. Dat is een mooi argument om met een groenplan aan de slag te gaan.

Bekijk hier de presentatie van Andries

IMG_7917

Herman Timmermans, Stichting ClokHoe kun je jezelf organiseren op een bedrijventerrein?
Herman stelt het duidelijk: ondernemers op bedrijventerreinen zijn voor zo’n 70% eigenaar. Dus zolang je niet het hart van de ondernemer raakt, mislukt ieder initiatief om te verduurzamen en te vergroenen. Urgentie is nodig om ondernemers mee te krijgen en het investeren in goede relaties. Zorg voor bewijs dat het voor een ondernemer rendabel is om te investeren. Bijvoorbeeld door schade te berekenen en met foto’s en bewijs uit de praktijk van andere geslaagde vergroeningsprojecten.

Bekijk hier de presentatie van Herman

Gerdi de Vries van het project B(l)oeiend RW50 in Kampen
Over het algemeen is er weinig groen op bedrijventerreinen, wat zorgt voor een lage biodiversiteit. Maar hoe krijg je ondernemers en andere belanghebbenden zo ver om hierin te investeren? Gerdi van het project B(l)oeiend RW50 ging met de ondernemers van bedrijventerrein RW50 in Kampen in gesprek om de mogelijkheden te inventariseren. Ze kwamen samen bij een ander probleem uit; het ontbreken van wandelpaden voor werknemers, waardoor zij tijdens hun lunchommetje over de weg moesten lopen. Om dat aan te pakken is er een groenstrook gecreëerd, waarop een wandelpad en een inheems bloemenmengsel is gerealiseerd. Gerdi wist de financiering te regelen voor de aanleg van deze groenstrook, samen met de ondernemers op het bedrijventerrein en de provincie. Hierdoor hebben de werknemers op het bedrijventerrein een groenere en gezondere werkomgeving.

Ben jij ook benieuwd hoe je dat proces vormgeeft samen met ondernemers en andere belanghebbenden, maar ook hoe je betekenisvol kunt vergroenen? Neem contact op met ons.

IMG_7914

Niels Tanger, CloudGardenNatuurinclusieve Bedrijventerreinen met verticaal groen
Een groen bedrijventerrein, is dat eigenlijk wel mogelijk? Want tussen al die gebouwen is er ruimte nodig voor brede wegen voor het vrachtverkeer, parkeerplekken en stoepen. Waar laat je dat groen? CloudGarden komt met een ogenschijnlijk simpele oplossing: geen vergroening op de grond, maar tegen de muren aan. In heel Europa leggen ze verticale groensystemen aan, waarmee je het gebouw isoleert, de straat verkoelt, regenwater opvangt en een hoge mate van biodiversiteit en natuurontwikkeling realiseert. Met zijn presentatie inspireert Niels de deelnemers van zijn workshop om eens na te denken over de mogelijkheden van verticale vergroening.

Bekijk hier de presentatie van Niels

IMG_7919

Floris Boogaard, Hanzehogeschool Groningen en onderzoeker bij DeltaresOnderzoeksresultaten Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen
In deze workshop presenteerde Floris Bogaard het RAAK onderzoek Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen (2021-2023) dat net is afgerond. Het onderzoek laat zien dat klimaatadaptatie via vergroening van bestaande bedrijventerreinen veel voordelen oplevert voor bedrijven, maar ook goed is voor de samenleving eromheen. Floris wees de deelnemers op een overzicht van meer dan 100 geïmplementeerde maatregelen op bedrijventerreinen en monitoringsresultaten uit het eindrapport. Daarnaast wees Floris op de Climate Scan waar ondernemers hun initiatief voor vergroening en klimaatadaptatie op kunnen zetten.

Bekijk hier de presentatie van Floris

IMG_0297